(min 4 burti, mekl tikai pilnus vrdus)

"Es skrienu, skrienu v言l, man v言l j芋pasp言j.... Bez desmit desmit?VIEW=View Guestbook&sa=U&ei=AhNBUcyaDYnCO7vXgKgD&ved=0CG8QFjAdOJAD&usg=AFQjC

cosmix
18.10.2021
10:47:44
links
RT @LA_lv: Vairk nek desmit Lietuv iek躁uvu禳ie migranti vartu b贖t saist蘋ti ar teroristiskm organizcijm https://t.co/6IqihvOrI6
Artis Schlossberg
18.10.2021
02:30:21
links
RT @dlacalle_IA: The interventonist view is that when massive spending plans don't work it is always because we did not spend enough. Once
DELFI
17.10.2021
21:57:49
links
Pirm maa pdj tre禳da躁 bija krt蘋gs g贖to vrtu lietus, jo abas komandas kop guva desmit vrtus. https://t.co/tb5AHvttot
DELFI
16.10.2021
21:04:25
links
2021. gada pirmaj pusgad lielkaj da躁 Eiropas valstu elektroener耀ijas cenas ir augstks pdjos desmit gados. https://t.co/hbQPaRTPqp
Pteris Kri禳jnis
16.10.2021
20:33:23
links
Ja j贖s interes kas notika ar septembra deadline "Jo ms nezinm, kas notiks pc pieciem, desmit gadiem, kda mutcija sksies no ts vakc蘋nas" https://t.co/ou942BxMm4
Jauns.lv
15.10.2021
15:09:03
links
Piektdien vairks viets pard蘋js informcija, ka pie slimn蘋cas sastjusies vairk nek desmit NMPD automa禳蘋nu rinda. https://t.co/Z7Jq8IJLCU
LA.LV
15.10.2021
12:43:01
links
Vairk nek desmit Lietuv iek躁uvu禳ie migranti vartu b贖t saist蘋ti ar teroristiskm organizcijm https://t.co/6IqihvOrI6
Jauns.lv
15.10.2021
10:31:03
links
Pk禳s masveida prbauds skaistumkop禳anas salonos konstat desmit prkpumus https://t.co/1qoUKB3eQc
Ed鱉a
14.10.2021
18:05:34
links
RT @UziFlexy: Look at that view man https://t.co/1FckrWabBW
DELFI
14.10.2021
16:34:12
links
Pdjo desmit gadu laik saimniec蘋ba "Zil贖鱉i" strauji augusi. https://t.co/Q6XZjJHl4X
Arvissons L蘋gasons
13.10.2021
11:41:04
links
RT @insta_science: "A stunning view of a Sunset on Earth from space." -Credits: NASA- https://t.co/WrMjajzb3i
DELFI
10.10.2021
23:53:30
links
Par izc蘋n蘋to uzvaru Latvijas tenisiste nopeln蘋ja desmit WTA ranga punktus, kas 躁aus nedaudz pacelties rang. https://t.co/zVOM9vDQfa
DELFI
10.10.2021
23:30:36
links
Kitija Laksa guva desmit punktus Itlijas empionta otrs krtas spl, pal蘋dzot Skio "Famila" komandai izc蘋n蘋t uzvaru. https://t.co/ATtamFy7mw
Kristaps Skutelis
10.10.2021
17:41:42
links
RT @kursorslv: World View piedvs bud鱉eta klases lidojumus pret蘋 kosmosam https://t.co/hwlJ1GrqL8 https://t.co/gAkRzENtDK
Atecina
10.10.2021
10:16:47
links
Pc desmit min贖tm jbrauc uz darbu, bet es vl gult dzeru kafiju.
Signe Dean
10.10.2021
07:39:34
links
@dzeina I love the Binder, typewriter scroll and split view, too... Tbh, Scrivener is so involved, it's quite difficult to explain unless one actually tries it, as there are a ton of features, which everyone can use/not use differently. There's probably a helpful video somewhere! 2/2
Diena
09.10.2021
22:41:18
links
Abgunstes mui鱉as desmit laimes ka譟i k躁uvu禳i par mui鱉as simbolu. K saimnieki teic, ka譟i ir 禳蘋s vietas 蘋stenie saimnieki https://t.co/ecaWbpBaNo
Atecina
09.10.2021
20:26:40
links
Vakar iesju, 禳odien skrienu skat蘋ties, vai izd蘋dzis.
Jur耀is Liepnieks
09.10.2021
18:48:36
links
RT @JurisGarjans: Nepalaidiet garm izdev蘋bu pairgties un apsaukt tos cilvkus, kuri tagad stv rind pc potes! Pdjs desmit dienas,
Uldis Cernevskis
09.10.2021
13:54:23
links
@normis @Reinisceplis Rear view camera nebija? To brauciena laik ar var lietot :)
Artis Schlossberg
09.10.2021
11:37:28
links
RT @Cristi15458088: Gazprom's "gas queen" Elena Burmistrova speech at St. Petersburg gas forum. The satisfaction is visible, Russia view on
Jauns.lv
09.10.2021
07:35:03
links
Kopenhgenas Universittes ptnieki atklju禳i kdu desmit t贖ksto禳us gadu vecu gnu mutciju, kas vartu b贖t visu m贖sdienu cilvku zils acu krsas pamat. https://t.co/aoxnQo70UD
Artis Schlossberg
09.10.2021
01:15:56
links
RT @FinancialTimes: FT View: Recent weeks have shown that Russia can exert outsize influence even while continuing to fulfil all its long-t
nra.lv
08.10.2021
14:59:06
links
M贖rniece: Desmit gadu laik paveikts milz蘋gs darbs latvie禳u valodas poz蘋ciju nostiprin禳an https://t.co/pL3meAE4gQ https://t.co/6cai0c1KbT
Didzis Melbiksis
08.10.2021
11:27:31
links
Latvia plans to announce three-month state of emergency with a view to increasing the Covid-19 vaccination coverage much more rapidly. https://t.co/7df7EZAxlI
Andrejs Andrejs
08.10.2021
07:58:40
links
RT @dave_hughes2020: Canada Lynx The first time I have ever seen one, had two kittens too. Wonderful encounter (click to view) https://t.c
Dainis Sproga
08.10.2021
01:38:25
links
Tajos tlajos paem uzman蘋gi alu, un iesl蘋gst uz stundm desmit t laika serilos. Lost, White Collars, Prison Break, Sons of Anarchy.
DELFI
07.10.2021
21:23:00
links
Prtikas cenas pasaul sasniegu禳as desmit gadu augstko atz蘋mi https://t.co/eFHOduBs8M
Jnis Lcis
07.10.2021
17:04:38
links
Skrienu, skrienu vl, man vl #jpaspj #vakcinjies !
Jauns.lv
07.10.2021
11:56:03
links
teinbergai desmit punkti zaudt Stambulas derbij FIBA Eirol蘋g; Vtram neveiksme Kursk https://t.co/cLk6FjKq3f
TV3
06.10.2021
22:25:32
links
Saeimas deputti pauda viedokli, ka desmit eiro piemaksa da躁ai iedz蘋votju pie ikmne禳a pabalsta no nkam gada, ko rosina Ekonomikas ministrija, ir neadekvti zems atbalsts. https://t.co/u9Dvrrzt9f
DELFI
06.10.2021
18:31:53
links
P躁avi禳/Tos sacens蘋bs piedals ar 蘋pa禳o iel贖gumu un pasaules rang ir viszemk no desmit priem, kuri piedals finlsacens蘋bs. https://t.co/HARYEh1w2x
Jnis Iesalnieks
06.10.2021
12:23:49
links
RT @swedpunk: @UnaBergmane like it or not, he is correct in both statements, and there is no hypocrisy, just your cynical view and desire t
Diena
06.10.2021
11:12:56
links
Nkamo piecu gadu laik @OlainFarm plno att蘋st蘋b investt 100 miljonus eiro un izstrdt desmit jaunus produktus ik gadu https://t.co/OkoRjiqgFf
Jauns.lv
05.10.2021
12:02:04
links
Gezahegne labo pasaules rekordu desmit kilometros 禳osej https://t.co/gaEKJDViOs
Kristaps Skutelis
05.10.2021
09:19:10
links
Vakar bija iespja parunt par tehnolo耀iju tendencm: "Desmit gadi bez 竄Apple罈 ikonas St蘋va D鱉obsa. K tehnolo耀ijas main蘋ju禳as m贖su ikdienu?" https://t.co/1S4yzLZ1rm
Jauns.lv
05.10.2021
08:34:03
links
Aizvad蘋taj diennakt蘋 valst蘋 re耀istrti 98 ce躁u satiksmes negad蘋jumi, kuros cietu禳i desmit cilvki. https://t.co/dl1ij7pRUU
Aigars Mahinovs
04.10.2021
21:31:05
links
@krizdabz @normis Un jga? LED lukturi izdeg labi ja reizi desmit gados. Veidojot to viegli nomainmu palielins risks mirtumam tikt lamps un citm problmma.
LA.LV
04.10.2021
14:30:13
links
Vienas no gr贖tkajm sac蘋kstm pdjos desmit gados. Latvijas sportisti c蘋n蘋js k lauvas https://t.co/TiZA9D7Kbq
Jauns.lv
03.10.2021
22:34:03
links
Lai ar蘋 vl 禳aj pavasar蘋 R蘋gas Satiksme veica testa braucienus ar 贖deradi darbinmiem autobusiem un j贖nij uzmuma amatpersonas informja par plniem iegdties desmit 禳dus transportl蘋dzek躁us, 禳obr蘋d plni ir main蘋ju禳ies. https://t.co/mFrruBo2TR
Uldis
03.10.2021
18:59:09
links
Uzkpu uz svariem un tie k躁贖das pc pard蘋ja par desmit kilo mazk. Gandr蘋z 譟ru pozit蘋vo sirdstrieku.
TV3 Zias
03.10.2021
18:21:31
links
Desmit un vairk jauni saslimu禳ie aizvad蘋taj dien atklti kopum 13 Latvijas pa禳vald蘋bs. https://t.co/ukVEkPgMof
DELFI
03.10.2021
13:22:28
links
Pagju禳aj diennakt蘋 veikti 9075 Covid-19 testi, re耀istrti 1033 jauni infic禳ans gad蘋jumi, k ar蘋 re耀istrti desmit nves gad蘋jumi. https://t.co/SpiNuyUki3
Dvis Valters
02.10.2021
15:53:47
links
Sen nebija t zem nomesta nauda - pas贖t蘋ju laic蘋gi pirms autobusa atie禳anas Hes蘋t蘋 eksprespusdienas ar laiku Now (parasti l蘋dz desmit min贖tm), bet l蘋dz vim netiku - autobus s鱉ot jau atnca zia, ka gatavs. 28 min贖tes..
DELFI
02.10.2021
13:30:55
links
Pagju禳aj diennakt蘋 veikti 20 656 Covid-19 testi, re耀istrti 1190 jauni infic禳ans gad蘋jumi, k ar蘋 re耀istrti desmit nves gad蘋jumi. https://t.co/XhxunQVqpZ
Jauns.lv
02.10.2021
12:36:04
links
Piektdien Latvij re耀istrti 1190 jauni infic禳ans ar Covid-19 gad蘋jumi un saemtas zias par desmit miru禳ajiem. https://t.co/lE2sXK3lx8
Pteris Kri禳jnis
01.10.2021
11:56:06
links
Tas, ka gze ir slikti gan Eiropai, gan mums, ms zinm vairk k desmit gadus. Ms spjam vajt bg躁us k iedomtus draudus valsts dro禳蘋bai, bet nespjam domt fundamentl un strat耀isk l蘋men蘋.
TV3 Zias
01.10.2021
11:46:22
links
Jau 禳obr蘋d @Stradina_slimn ik dienu uzem vidji septius l蘋dz desmit Covid-19 pacientus.
Jauns.lv
01.10.2021
10:49:03
links
Pdjs ned躁as laik vrojams pacientu skaita pieaugums, ik dienu Stradia slimn蘋ca uzem vidji septius l蘋dz desmit Covid-19 pacientus. https://t.co/Jj7feBVF5Y
Atecina
30.09.2021
21:19:12
links
Pirms desmit min贖tes ar 蘆vnu un via brli. Jau uzzinju, ka UK agrk bijusi 禳da rota躁lieta, sauc The Merry Monk. https://t.co/yZwR1HXeEr
Mris Antons ar moci Portugl
30.09.2021
19:26:36
links
Par 禳o es piekr蘋tu. 躉oti 躁oti. Nekur citur es tik daudz pusdienas pdjo desmit gadu laik neesmu dis. https://t.co/1dZHGkGDN0
Jauns.lv
30.09.2021
13:27:03
links
Saeima 禳odien konceptuli atbalst蘋ja Labas gribas atl蘋dzinjuma Latvijas ebreju kopienai likumprojektu, kas paredz 40 miljonu eiro kompenscijas izmaks禳anu ebreju kopienai desmit gadu laik par holokausta d躁 zaudtajiem 蘋pa禳umiem. https://t.co/6c3WWDbgUF
TV3 Zias
30.09.2021
13:07:32
links
Neglaimojo禳 statistika - 禳ds inficto skaits ir starp desmit augstkajiem rd蘋tjiem, kds vienas dienas laik fiksts Latvij.
DELFI
30.09.2021
03:12:55
links
Turn蘋ra l蘋derpoz蘋cij ar desmit punktiem piecs spls ir "Mogo"/LSPA, bet tikpat punktu se禳s c蘋s ir "Liepjai". https://t.co/z25mkyraDe
Lord Kristaps Kaupe 謒 ($ is for sats)
29.09.2021
22:46:52
links
@mrserge Neraudi! Pam耀ini aizpild蘋t UK Passenger Locator form. Tur katrs jautjums jaun lap, tr蘋s rindkops formults. Sievai izdevs pusstund, tas bija tri. Es pie gar jautjuma, vai pdjo desmit dienu laik esmu Latvij apmekljis kdu salu, padevos, un devu pild蘋t sievai.
TV24
29.09.2021
10:00:01
links
Es domju, ka te vienkr禳i ir administrat蘋va nespja. Es iedomjos, kas notiktu, ja sktos kar禳 vajadztu uztais蘋t konkursu, lai nopirktu patronas. Pc tam to prs贖dztu. Kamr vl caur tiesu ms b贖tu desmit reizes iekaroti, akcent Gailis. https://t.co/QZWnwl0rl3
DELFI
29.09.2021
03:04:03
links
Pdjo desmit gadu laik Latvij darbu slimn蘋cs uzteiku禳as 5000 msas https://t.co/8oEBi0HlGT
DELFI
28.09.2021
23:13:33
links
Ar desmit punktiem devis spls "R蘋ga" Rietumu konferenc ieem desmito vietu https://t.co/mfnJypi7NQ
Pteris Kri禳jnis
28.09.2021
10:16:35
links
Latvij to pa禳u praktiski pirms desmit gadiem akt蘋vi popularizja ZZS un TP mediju cilvki. Jb贖t lielam krampim lai sptu pretoties 禳dai manipulcijai. https://t.co/vMkNq9sgaj
El蘋na Baltskara
27.09.2021
19:12:55
links
kpc ms redzam vienu slikto, nevis desmit labs lietas? kpc?
TV3 Zias
27.09.2021
12:20:27
links
Piedal蘋ties akcij iespjams klasm un grupm skot no desmit cilvkiem. Galvenaj balv - iespja bez maksas apmeklt @RigasZoodarzs.
airBaltic
27.09.2021
09:35:28
links
Yes, yes and yes! Newest destination Kittil瓣 is full of winter charm - holding record for the lowest temperature in Finland, having polar nights in December and lets not forget the amazing view of Northern lights! 儭 Be sure to check out the direct flights on our website! 儭
Ingvilda
26.09.2021
12:19:00
links
@pecisk J. Bet, manuprt, citdi varianti tikai divi: vai nu bads (visds noz蘋ms) un haoss vl gadus piecus - desmit, vai ar蘋 lnm un klusi jsk rpot atpaka躁 Eiropas virzien.
LA.LV
25.09.2021
22:24:33
links
Latvij pret Covid-19 potti desmit ilgdz蘋votji 121 gada vecum. Kdas k躁贖das vl atkltas vakcincijas prskat? https://t.co/roz6WskqQo
nra.lv
25.09.2021
22:00:03
links
K躁贖das vakcincijas datos: sapotti desmit 121 gadu veci cilvki https://t.co/IsfIeGx9tS https://t.co/088JU4oe2R
DELFI
25.09.2021
16:47:01
links
E躁躁a uz brauktuves bija izlijusi aptuveni desmit kilometru gar posm no Siguldas l蘋dz Ieri譟iem. https://t.co/Z5r0GjmngE
Atecina
25.09.2021
00:02:39
links
Desmit vakar. Atncu no otra darbia. Jizber鱉 mja?
Ronalds Vilci禳
24.09.2021
21:59:58
links
RT @paul_irish: Want to view the source of a Chrome extension or Firefox add-on before installing? https://t.co/b6kjKaJX5A is the tool for
Aigars Mahinovs
24.09.2021
09:53:14
links
RT @ArceneauxHayley: The 360 degree view of our beautiful planet from the cupola was absolutely life changing https://t.co/c9xiDGJwg1
Andrejs Andrejs
23.09.2021
13:19:33
links
RT @kairokiitsak: View from Emum瓣e observation tower (166,5 m). Tower height is 21,5 m. Beautiful fog was visible 23.09.2021. https://t.co/
DELFI
23.09.2021
11:09:32
links
Nolmums ir prs贖dzams desmit dienu laik kascijas krt蘋b. https://t.co/o1I3AnSREW
nra.lv
22.09.2021
20:03:33
links
Par sava brna apzintu ind禳anu mtei draud br蘋v蘋bas atem禳ana l蘋dz desmit gadiem https://t.co/G4vUOm7uHt https://t.co/oulZzWhUrQ
nra.lv
22.09.2021
19:48:33
links
Par sava brna apzintu ind禳anu draud br蘋v蘋bas atem禳ana l蘋dz desmit gadiem https://t.co/Llassf1fmX https://t.co/OSmyp2OXpn
TV3 Zias
22.09.2021
16:38:05
links
Automa禳蘋nai trp蘋ju禳as vairk nek desmit lodes - 禳oferis ir smagi ievainots; Ukrainas prezidents Zelenskis sol蘋jis spc蘋gu atbildes reakciju. https://t.co/1xqfYTRTEu
L蘋va Prkone
22.09.2021
11:53:56
links
Jau desmit gadus cen禳as aizvrt brnunamus. Skaudri, jo tam nevajag naudu - tikai politisko gribu. Diem鱉l ar Labklj蘋bas ministriem mums nav veicies - @Vinkele bija vienalga, Reiram vienalga reiz divi, par pdjo neizteik禳os. Augstprt蘋gi ministri rada salauztas dz蘋ves paaudzs. https://t.co/gAkWAj
El蘋na Baltskara
21.09.2021
17:48:26
links
gribju desmit reizes uzrakst蘋t, ka dz蘋ve nav darbs, vienu katrai lnai ieelpai, bet bc, dz蘋ve ir ar蘋 darbs
Diena
21.09.2021
12:49:46
links
139 sportistu konkurenc desmit klass noskaidroti Latvijas empioni motokros https://t.co/sb4qmrKJuo
Kaspars Foigts
20.09.2021
14:31:02
links
@MarcisBa @Grandovskis Izmantojot 禳o r蘋ku, publiski pieejamo info par 11kW sistmas izmaksm, ignorjot riskus, k ar蘋 prognozjot, ka elektroener耀ijas cena nekrit蘋s desmit gadus (tas viss ir fishy, protams): https://t.co/wyD1zL6C4i
Didzis Dejus
20.09.2021
11:17:12
links
Izcila pilsoniska aktivitate - Habrovskas rajona 31 velesesanu iecirkni nobalsoja 100%. Vel n-desmit iecirknos 90% nobalsoja. Goda diplomi un premijas velesanu komisiju parstavjiem... https://t.co/rfTf0o8Bvj
Diena
20.09.2021
11:16:22
links
Ap禳aud Krievijas augstskol cietu禳i vismaz desmit cilvki https://t.co/HRn900QxpY
Diena
20.09.2021
11:14:41
links
mitam desmit punkti uzvar pr Mlmaa prstvto komandu; Brzi禳 debit ACB https://t.co/O9t99pqLMG
nra.lv
20.09.2021
11:10:03
links
Ap禳aud Krievijas augstskol cietu禳i vismaz desmit cilvki [papildints] https://t.co/Ii0eKEFMnI https://t.co/dI45J3EPQ3
airBaltic
20.09.2021
10:46:02
links
Travelling is one of the great ways to expand your view of the world and make memories. And we are happy to be the starting point of that journey! 儭 In August 2021 we had 3070 flights and 280 800 passengers
Dienas Bizness
20.09.2021
10:26:44
links
Frankfurtes akciju bir鱉as indeksam DAX pievienojas desmit uzmumi https://t.co/oVlxGRiIvx #db #dienasbizness via @dblv
Jauns.lv
19.09.2021
20:36:03
links
Latvijas basketbolists Rolands mits svtdien Spnijas augstks l蘋gas (ACB) sezonas pirmaj spl guva desmit punktus, pal蘋dzot "Barcelona" komandai uzvart Rinalda Mlmaa prstvto Mursijas UCAM, bet cit spl Manrezas "Baxi" sastv debiju 禳aj e... https://t.co/xR4x0jCKZP
Pteris Kri禳jnis
19.09.2021
13:25:52
links
@amjaliks @Dace_Shh @MTarlaps Jap, par to ar蘋 visa sga - igaui pirms desmit gadiem nopirka savus pdjos d蘋ze躁niekus, ar kuriem prlaist konversiju. Pie mums lesera SM utt. iepirkumu feili plus vilcienu piegdtji pa禳i novilka procesu.
Mris Antons ar moci Portugl
19.09.2021
09:27:53
links
Viens variants ieviest sistmu, ka jauniem lietotjiem maksimlais trums skum ir 10km/h un pieaug par 1km/h uz katriem nobrauktiem desmit kilometriem. https://t.co/aWMsySb5nW
Jauns.lv
17.09.2021
19:13:03
links
Be躁耀ij tiesas priek禳 b贖s jstjas desmit v蘋rie禳iem, kas ir aps贖dzti par l蘋dzdal蘋bu 2016. gada Briseles teroraktos, kuros tika nogalinti 32 cilvki. https://t.co/xBNnrAlSwW
Jauns.lv
17.09.2021
17:44:04
links
J贖nij testu spja nokrtot desmit no 72 amata kandidtiem. https://t.co/vlCARWj5Kp
TV3 Zias
17.09.2021
16:25:23
links
Aizliegums attiec蘋bm attieksies uz cietumnieka soda pirmajiem desmit gadiem. https://t.co/Lpyl7LM9cl
Jauns.lv
17.09.2021
15:51:04
links
Iebraucot Latvij no valsts, kur 14 dienu kumulat蘋vais rd蘋tjs prsniedz 75, nevakcintajiem obligti jievro desmit dienu pa禳izolcija. https://t.co/JlrV63dczF
DELFI
17.09.2021
09:10:47
links
Medic蘋nas ties蘋bu eksperte Solvita Olsena, #Domburs uzsver, ka vrtjot desmit ballu skal, Latvij dro禳as skolas principus 蘋steno uz apa躁u nulli.
Jauns.lv
16.09.2021
18:46:03
links
Antivielu l蘋menis pc tre禳s devas ir desmit reizes augstks nek pc otrs. https://t.co/nXQDbPwyf4
Jauns.lv
16.09.2021
15:58:03
links
Pavisam nesen kdu policijas patru躁as ma禳蘋nu R蘋g apturju禳i divi jaunek躁i, kuri vlju禳ies, lai tiem izsauc taksi. Desmit min贖tes vlk abi pui禳i satikti vlreiz. https://t.co/8P4AQ7Yo02
Artis Schlossberg
15.09.2021
18:45:46
links
RT @a_z_e_t: 'The general view within Western European intelligence agencies is that what is shared with Vienna soon makes its way to Mosco
biedrs D鱉e
15.09.2021
11:09:00
links
Moins, desmit ar pusi gadu pagjis, un vartu domt, ka kaut kas main蘋jies... :D https://t.co/dCSTdLu70Q
TV3 Zias
14.09.2021
17:22:01
links
Pa禳laik Ventspil蘋 ar Covid-19 inficti 17 audzki un viens pedagogs. Saslimu禳o brnu skaits ir par desmit lielks nek pirms ned躁as. https://t.co/4BDo7F9S6D
Jauns.lv
13.09.2021
15:17:03
links
Par 禳o rkrt蘋gi d蘋vaino noziegumu viam nksies pavad蘋t desmit gadus aiz restm. https://t.co/Gv1NsMBmss
Jauns.lv
12.09.2021
21:55:04
links
Kls: pirmo desmit komandu klase ir daudz augstka nek mums 禳obr蘋d https://t.co/JFKDOUrdjR
Jauns.lv
12.09.2021
14:39:03
links
Ukrainas austrumos kritu禳i divi ukraiu karav蘋ri un desmit ievainoti https://t.co/9AQp8KX7gm
Andrejs Andrejs
12.09.2021
00:55:04
links
RT @MajaKraljikWx: Another view of a crazy #pileuscloud on the top of the #updraft in #Slovenia 2 months ago. I dont think Ive ever seen
LETA sporta zias
11.09.2021
23:53:25
links
mitam desmit punkti "Barcelona" uzvar Spnijas Superkausa pusfinl https://t.co/f80UOIpY9d
Jauns.lv
11.09.2021
22:21:03
links
mitam desmit punkti "Barcelona" uzvar Spnijas Superkausa pusfinl. https://t.co/Bf47OGIVWw
Kristaps Skutelis
11.09.2021
09:57:39
links
Desmit gados pirmais vienradzis https://t.co/hdwW7BD2Tw
juriskazha
10.09.2021
23:29:13
links
RT @IlvesToomas: Political theology: the view from Budapest https://t.co/K6gwmpbv8f
Jnis Ziedi禳
10.09.2021
19:34:12
links
Grafik labi redzams, cik ilga ir ietekme saules ener耀ijas rad蘋禳an no koku nas. Tomr tpat saulain septembra dien 耀enertas 16.8 kWh. Desmit septembra diens 143.6 kWh. #solarenergy #elektrum https://t.co/qfTbotuEiG
TV3 Zias
10.09.2021
14:45:37
links
Vi躁u augstums sasniegs divarpus l蘋dz desmit metrus. https://t.co/4azMtK9VIc
Jnis Palkavnieks
10.09.2021
13:09:39
links
odien man no darba pienkas dzim禳anas dienas br蘋vdiena. Tas ir for禳i. 蘆pa禳i pacilti j贖tos tpc, ka tie禳i pirms desmit gadiem 禳aj dien uzzinju, ka mani pieem toreiz vl super maz @DraugiemGroup komanda. T bija for禳k dzim禳anas dienas dvana.
Jauns.lv
10.09.2021
12:14:03
links
Lietuv aizvad蘋taj diennakt蘋 infic禳ans ar jauno koronav蘋rusu apstiprinta vl 922 cilvkiem, k ar蘋 re耀istrti desmit jauni nves gad蘋jumi ar v蘋rusa izrais蘋to slim蘋bu Covid-19. https://t.co/3ufwkOTE0R
Baiba Liepia
10.09.2021
08:16:28
links
@dzeina Rokas aiz muguras, klusm skait蘋t l蘋dz desmit, izelpot un mier蘋gi paemt klp蘋 vai notupties via l蘋men蘋 un nopietni pateikt, ko un kpc dar蘋ja nepareizi. Var ieviest prdomu st贖r蘋ti, kur pas鱉 un padom. Un var uzskt pozit蘋vo disciplin禳anu.
Kristaps Karlsons
08.09.2021
23:24:39
links
@ArturTiesibas Nera鱉a b贖tu, ja to uzzintu pc desmit gadiem ;)
Inga Springe
08.09.2021
20:30:50
links
@Vita_Dreijere Haha, es vienmr draudzeni pirms tam pabr蘋dinu, ka skrienu. Lai neprprot:)).
Jauns.lv
08.09.2021
20:25:04
links
Desmit pa禳vald蘋bs pdjo divu ned躁u laik atklti vairk nek 100 jauni Covid-19 gad蘋jumi https://t.co/eKHDjF8hph
DELFI
08.09.2021
07:24:32
links
R贖pes par vidi skas ar maziem paradumiem. Atbildi uz desmit jautjumiem un noskaidro, cik labi tu to dari tagad un ko, iespjams, vartu dar蘋t vl labk. https://t.co/Fp7IReWsGf
Artis Schlossberg
07.09.2021
19:15:37
links
RT @Ojdadana: German double standards in plain view. Germany did not abide by 3 @EUCourtPress rulings, Italy9, Greece12, with no consequ
Edgars Kvitka
07.09.2021
09:32:35
links
RT @ltvsports: Desmit gadi bez dzelzs v蘋ra Skrastia. Hokej piemin Jaroslav躁as komandas bojejas gadadienu https://t.co/XgDJpXcOYS
DELFI
06.09.2021
20:32:08
links
Vias advokts Maksims Znaks notiests ar desmit gadu cietumsodu. https://t.co/9WMLYPnxLK
Forum Cinemas
06.09.2021
15:32:42
links
RT @LabsKino: ANI UN LE罌ENDA PAR DESMIT GREDZENIEM ir k躁uvusi par skat蘋tko ned躁as nogales filmu Latvij! Paldies visiem Marvel faniem u
Ingvilda
06.09.2021
11:55:03
links
RT @free_Belarus_lv: Banceram pievienotas vl desmit dienas karcer蘋 - ceturtais termi禳. M贖zi譟is piln蘋g izolcij un bez tuvinieku pienesu
De Facto
05.09.2021
20:30:50
links
Skolu regulrai test禳anai l蘋dz gada beigm rezervti 12,5 miljoni eiro. Viena testa izmaksas ir ap desmit eiro, tau ts var ievrojami samazint, testjot vienlaikus vairkus paraugus un tikai pozit蘋vas atbildes gad蘋jum prbaudot katru nodoto stobriu. https://t.co/vdqOa8WH1v https://t.co/J8LVVCo
DELFI
04.09.2021
22:22:34
links
"Vitjazj" tre禳aj period desmit min贖禳u laik paman蘋js g贖t etrus vrtus un izraut papildlaiku. https://t.co/6aR922fOVI
DELFI
04.09.2021
21:14:24
links
"Vitjazj" tre禳aj period desmit min贖禳u laik paman蘋js g贖t etrus vrtus un izraut papildlaiku. https://t.co/AYWbk6LyeW
Jauns.lv
04.09.2021
14:12:15
links
R蘋g pdjos mne禳os ievrojami pieaugusi cena par braucienu ar taksometru, k ar蘋 gaid蘋禳anas laiks reizm mdz b贖t pat desmit un vairk min贖tes. https://t.co/B0N7lAdwRA
Forum Cinemas
03.09.2021
10:09:34
links
Jauns filmas: - Virtu躁zauri - ani un le耀enda par desmit gredzeniem - 躉aundab蘋gais - Kuponu karalienes - Nav bbie禳u dar蘋禳ana https://t.co/6wgSkggde7 https://t.co/dQ6NarjJmv
Forum Cinemas
03.09.2021
09:56:15
links
Jauns filmas: - Virtu躁zauri - ani un le耀enda par desmit gredzeniem - 躉aundab蘋gais - Kuponu karalienes - Nav bbie禳u dar蘋禳ana https://t.co/6wgSkggde7 https://t.co/O4Sojxr0oA
Jurista Vrds
03.09.2021
09:54:55
links
Vai Tu zini savas ties蘋bas? Klt desmit raid蘋jumu cikls sadarb蘋b ar Re:TV https://t.co/cwGjtvHItC https://t.co/bBiFICUPUG
TV3 Zias
03.09.2021
08:06:18
links
Albums "Abba Voyage" iznks 5.novembr蘋, un taj b贖s desmit jaunas dziesmas https://t.co/rSmBm3eadt
DELFI
02.09.2021
23:35:43
links
"Dinamie禳i" guva divus vrtus pirmo desmit min贖禳u laik, abas reizes realizjot skaitlisko vairkumu. https://t.co/IrynuGuE7j
TV3 Zias
02.09.2021
20:15:52
links
Valmieras novad aizvad蘋taj dien atklti 15 infictie, Limba鱉u, Madonas un Ropa鱉u novad - katr pa 13, Jelgav - 11, bet Aizkraukles, da鱉u novad, Daugavpil蘋 un Mrupes novad - katr pa desmit. https://t.co/kPtQlwnxdL
Pteris Kri禳jnis
02.09.2021
18:08:36
links
Dziesma palaista, k贖kas pirk禳ana saplnota, laiks desmit kilometriem
Jauns.lv
02.09.2021
08:27:15
links
Pa禳vald蘋bas SIA "R蘋gas satiksme" eksperimentl projekt iepirktie desmit 贖dera鱉a trolejbusi neesot attaisnoju禳i uz sevi likts cer蘋bas, sac蘋ja R蘋gas domes priek禳sdtja vietnieks Vilnis 譯irsis (JV). https://t.co/atlDZgvADp
Jauns.lv
31.08.2021
21:06:18
links
"Viam nevar pateikt - pasdi nekust蘋gi piecas sekundes vai desmit, viam nevar pateikt atver muti," ststa 11 gadus vec Gustava mamma. https://t.co/l5LeLqXRPg
Mris Antons ar moci Portugl
30.08.2021
19:55:08
links
Pagju禳aj ned躁 nopirku desmit gadus vecu bembi un 禳odien beidzot sanca pabraukties. Ir diezgan ok. Iesaku. https://t.co/I1GmsV1fri
DELFI
30.08.2021
19:27:43
links
Pap蘋ra formta dokumenti, efekt蘋vks darbs un pa禳u darbinieku vlme atgriezties birojos ir galvenie iemesli, kd躁 etri no katriem desmit Latvijas uzmumiem 禳oruden cent蘋sies atskt darbu kltien. https://t.co/O0WZYxyOIb
DELFI
29.08.2021
20:15:14
links
Visvairk jauno inficto - 49 - tika konstatti vecum no desmit l蘋dz 19 gadiem. https://t.co/gMAHSXHCgU
DELFI
29.08.2021
12:52:36
links
Uzvara Semeistajai dod ar蘋 desmit WTA ranga punktus. https://t.co/FpL8ZDCnGX
Artis Schlossberg
29.08.2021
03:02:16
links
RT @AtlasAlphaTrade: Peak oil consumption could be much further away than many expect. The consensus view currently says that electric veh
Artis Schlossberg
28.08.2021
20:46:27
links
RT @komarnyckyj: @MoniqueCamarra @peterpomeranzev @dkaleniuk @martinxo It's worth a view- one device used was a UK firm which owned the tra
DELFI
28.08.2021
18:23:48
links
k tiks izveidoti desmit dz蘋vok躁i. https://t.co/LeojyZvAJU
nra.lv
28.08.2021
10:52:33
links
Indija dienas laik pret Covid-19 vakcinjusi desmit miljonus cilvku https://t.co/Ux7uc7kHpb https://t.co/d2bjZoRqBp
Aigars Pr贖sis
27.08.2021
08:25:18
links
Jau desmit ka譟iem atklts kovids, bet nekdu papildus pras蘋bu k maskas vai 2 metru distance viiem neb贖s? https://t.co/zxLFbtqDJR https://t.co/ApiSx3vwcy
Andrejs Andrejs
26.08.2021
15:47:34
links
RT @alisee_eve: Foggy day in the mountains. View from Gsia Szyja, Tatra Mountains #mountains #trekking @StormHour https://t.co/kggVx2A6HV
Artis Schlossberg
26.08.2021
14:15:01
links
RT @RaivooNET: Covid-19 apstiprints desmit ka譟iem https://t.co/RtP2SmZ8J1
DELFI
26.08.2021
14:07:53
links
Lai mazintu dal蘋bnieku dr贖zm禳anos pirms starta, cilvkiem, kas maraton starts dzeltenaj re鱉蘋m, b贖s jstart laik, kas nord蘋ts uz viu numura z蘋mes. Ik pa desmit sekundm 禳aj re鱉蘋m starts tr蘋s dal蘋bnieki, Spried ar Delfi skaidro Aigars Nords.
Mrti禳 Gail蘋tis
26.08.2021
09:11:39
links
RT @AndrisAnspoks: Ir kdas piecas l蘋dz desmit idejas, uz kurm balsts kvantu skait躁o禳anas metodes, un vienu no tm, ko jau tagad akt蘋vi a
Pteris Kri禳jnis
26.08.2021
01:06:03
links
Tad kad tu redzi vald蘋bu spie鱉am pedli gr蘋d un sienu desmit metru attlum https://t.co/BObT2M96rT
Jauns.lv
25.08.2021
20:46:15
links
Latvijas Volejbola federcija valdes sd diskvalificjusi pludmales volejbolistu Aleksandru Soloveju uz desmit mne禳iem. https://t.co/QJoaY8wgMG
Elvis Meisters
25.08.2021
17:47:58
links
RT @pierrefar: Dear SEOs freaking out about Google's title change, a trick for you: Open the page in Firefox, press Alt, select the View me
Pteris Kri禳jnis
25.08.2021
12:02:13
links
@DavisVilums @RihardsOlups Tas, ka vald蘋bas cen禳s izvair蘋ties no 禳diem secinjumiem politiski ir vairk saist蘋ts ar pandmijas komunikciju - "ja ms turpinsim 禳d gar, pandmija katrus desmit gadus" ir 躁oti smaga politisk poz蘋cija kur piezemties.
nra.lv
24.08.2021
12:33:34
links
Lietuvas robe鱉sargi piespiedu禳i doties atpaka躁 uz Baltkrieviju mazk nek desmit migrantus https://t.co/BI0TRJ4RAJ https://t.co/tSZyZACJun
RadioSWH
24.08.2021
08:42:52
links
Anatolija noslpums: Pirmais pasaules empions 200 m skrjien ameriknis Kalvins Smits desmit dienas vlk izdar蘋ja vien dien to, ko neviens pirms via nebija paveicis. Ko vi禳 1983. gada 24. august paveica C蘋rihes stadion?
Jnis Palkavnieks
23.08.2021
12:41:02
links
Desmit vrt蘋gas atzias! Iesaku izlas蘋t, jo ts ir universlas jebkurai nozarei. https://t.co/8cjZg60PzN
Diena
23.08.2021
07:25:35
links
Desmit gados e-talona sistmas uztur禳ana R蘋gai izmaksjusi ap 200 miljoniem eiro; plno modernizt bi躁e禳u sistmu - karikat贖rista @gatisduo skats! https://t.co/U86Wb8WifT
Jauns.lv
23.08.2021
04:57:15
links
Nu pabalstu saem ar蘋 tie, kuri uz to rind iestjs vairk nek pirms desmit gadiem. https://t.co/zKR1ffDxdx
nra.lv
22.08.2021
19:37:03
links
Pt蘋jums: Tuvko desmit gadu laik jau puse iedz蘋votju plno braukt ar elektroauto https://t.co/3Nwtciizkj https://t.co/MXt3qwxwMr
Diena
21.08.2021
12:14:03
links
Augusta @SportaAvize saruna ar hokejistu Andri D鱉eriu, kur禳 pal蘋dzjis Latvijas valstsvien蘋bai desmit pasaules empiontos, bet vl ne reizi viam nav bijusi iespja prbaud蘋t savus spkus olimpiskajs spls. Tas var main蘋ties jau visai dr蘋z https://t.co/ZcHZ05edgC
Jauns.lv
21.08.2021
10:12:15
links
Aizvad蘋taj diennakt蘋 pie譟erti desmit dzrj禳oferi https://t.co/tetyXzbya8

18.08.2021
17:09:22
links
im pievrsiet uzman蘋bu! Tikai mnesi vars apspriest pilstas att蘋st蘋bu nkamajiem desmit gadiem https://t.co/HklpFkL4S5
HOMO NOVUS
18.08.2021
16:50:37
links
Starptautiskaj jaun tetra festivl Homo Novus desmit dienu laik visda鱉dkajos formtos kltien, attlinti, pa telefonu un tekstveid norisinsies 23 izrdes un notikumi. https://t.co/f2WTOoQOjC
Pteris Kri禳jnis
18.08.2021
15:56:48
links
Desmit b贖s
Satori.lv
18.08.2021
14:39:56
links
Desmit dienu laik da鱉dos formtos kltien, attlinti, pa telefonu un tekstveid norisinsies 23 izrdes un notikumi. https://t.co/2pMod8mfkt
Jauns.lv
18.08.2021
12:37:04
links
Latvijas slimn蘋cs aizvad蘋taj diennakt蘋 ievietoti desmit Covid-19 pacienti, savukrt devii izrakst蘋ti. https://t.co/09qY7IHOmR
Diena
18.08.2021
10:26:35
links
Latvijas basketbolists An鱉ejs Paseiks otrdien guva desmit punktus Lasvegas notiku禳s NBA Vasaras l蘋gas turn蘋ra pdj spl https://t.co/jDDUV9QycD
DELFI
17.08.2021
18:51:36
links
Vaidavas upes kreisaj krast ir izveidoju禳ies astous l蘋dz desmit metrus augsti, l蘋dz pat 100 metrus gari smil禳akmens atsegumi Raganu klintis. https://t.co/5c6WbJriYh
Diena
17.08.2021
09:49:20
links
Timmam desmit punkti pdj NBA Vasaras l蘋gas spl https://t.co/k5w4F1FH8v
Ingvilda
16.08.2021
22:49:07
links
譟iet, ir 蘋stais br蘋dis vlreiz noskat蘋ties teju desmit gadus veco dokumentlo filmu "Astoi pilnmne禳i" par m贖sjiem Afganistn. P.S. Kad skat蘋jos pirmo reizi, nepameta saj贖ta, cik tas kari禳 paties蘋b ir bezjdz蘋gs. https://t.co/Ron9w2aLTZ
Dina Preisa
15.08.2021
18:20:15
links
"Man pietr贖ks via it vis. K vi禳 priecjas par mazm lietim, piemram, kafijas tas蘋ti vai teikumu grmat. K vi禳 mani sk贖psta un k viam vajag desmit min贖tes, lai atvrtu acis, ja vi禳 pamostas prk agri. K vi禳 man gult sasilda kjas un skats uz mani, kamr >
Ilmrs Poikns
15.08.2021
16:34:13
links
Un es skrienu, skrienu vl, man vl jpaspj, Pirms tu neaizej, gaidi vl. Tpc dejo, dejo vl, man vl jpaspj, Vl jau nav tik vls, b贖禳u klt. Tavs COVIDs :) https://t.co/NAfpccIoIt https://t.co/5Y3b9jY9ld https://t.co/ZDvUSZKMJE
Jauns.lv
15.08.2021
13:21:17
links
Uzvara Semeistajai dod ar蘋 desmit WTA ranga punktus. https://t.co/pXHooPsbdD
Mareks Matisons
14.08.2021
17:25:46
links
@mans_tet Sveicieni. Aizdomjos. Tas IPTV dekoderis Motorolla VIP1003 nav t k sens.? Operators to negrib main蘋t pret 鱉irgtku un kdus desmit gadus jaunku iekrtu (kura tak, iespjams, b贖tu trka)? (: https://t.co/evYVDHO3sz
Didzis Melbiksis
13.08.2021
14:26:58
links
RT @TV3zinas: Brnu vecum no se禳iem l蘋dz desmit gadiem vakcincija pret Covid-19 vartu b贖t iespjama aptuveni no oktobra beigm. https://
Jauns.lv
13.08.2021
13:39:15
links
Sav pdjdesmit min贖禳u garaj video vi禳 s贖dzjies, ka dz蘋ve ir negod蘋ga un ka vi禳 neliekas simptisks pretjam dzimumam. https://t.co/CdIMrGdqrd
Dvis Valters
13.08.2021
11:34:09
links
Vai vii apjdz, cik ir desmit kvadrtmetri? T ir neliela istaba. https://t.co/qB89X5yuMl
TV3 Zias
13.08.2021
10:48:05
links
Vrien蘋g projekta ietvaros paredzts izveidot desmit kvadrtmetru lielu, publiski pieejamu, teritoriju. https://t.co/eeFPMKtWDy
Jauns.lv
12.08.2021
19:46:21
links
Starp 26 cilvkiem, kas aizturti saist蘋b ar otrdienas vakar notiku禳ajm nekrt蘋bm pie Lietuvas Seima kas Vi躁, da鱉i tiesti jau vairk nek desmit reizes. https://t.co/Wir5vFKyd0
TV3 Zias
12.08.2021
19:04:29
links
Brnu vecum no se禳iem l蘋dz desmit gadiem vakcincija pret Covid-19 vartu b贖t iespjama aptuveni no oktobra beigm. https://t.co/u78rD1IQcO
Jauns.lv
12.08.2021
17:53:04
links
Brnu vecum no se禳iem l蘋dz desmit gadiem vakcincija pret Covid-19 vartu b贖t iespjama aptuveni no oktobra beigm. https://t.co/4umKLLiZ76
DELFI
11.08.2021
20:03:18
links
Latvijas izlas 14 punktus guva El蘋na Briede, bet desmit punkti un piecas atlku禳s bumbas T蘋nas Grausas kont. https://t.co/jyzv5Yc5tF
Diena
11.08.2021
10:19:19
links
Vakcincijas pretinieku sar蘋kotajs nekrt蘋bs Vi躁 aizturti 26 cilvki, cietu禳i desmit policisti https://t.co/VV9procLo9
Arvissons L蘋gasons
11.08.2021
09:19:25
links
@pecisk @AijaLynx @IvetaKazoka Precedenta rad蘋禳ana. Ja ielai鱉 vienu, tad kpc ne divus, vai desmit. Ja ielai鱉 simts, tad kpc ne t贖kstoti vai vispr atslogo ES dienvidu valstis, lai paemtu piln蘋gi visus. Vai tie禳m 禳iem d蘋kdieiem jpastrd noziegumi, lai valsts vius nepieemtu?
#freeallpoliticalprisoners!
10.08.2021
20:24:02
links
RT @free_Belarus_lv: Un vl desmit - kop 627
Pteris Kri禳jnis
10.08.2021
16:04:26
links
Ak j, desmit pabeigti 躁oti lab laik sev
Nora
10.08.2021
13:08:43
links
RT @ltvzinas: .@KPgovLV konstatja konkurences ties蘋bu prkpumu desmit uzmumu darb蘋bs: SIA Skonto b贖ve, SIA Latvijas energoceltniek
Edgars Jkabsons
10.08.2021
12:13:15
links
RT @KPgovLV: @KPgovLV piemro vairk nek 16 milj. eiro sodu t.s. b贖vnieku karte躁a liet iesaist蘋tiem desmit uzmumiem par ilggadju
LTV Panorama
10.08.2021
11:26:33
links
B贖vnieku karte躁a liet @KPgovLV konstatjusi desmit b贖vniec蘋bas uzmumu ilggadju aizliegtu vieno禳anos par dal蘋bas nosac蘋jumiem iepirkumos Latvij. Par 禳du konkurences ties蘋bu prkpumu uzmumiem piemrots sods kopum 16,65 miljonu eiro apmr. https://t.co/bL9RZilg75 https://t.co/vTSMoHeQtr
Dagnis Vasi躁evskis
10.08.2021
08:35:47
links
Desmit gadi paskrja tri. odien samaksju pdjo maksjumu par studiju kred蘋tu.
RigaBrain
09.08.2021
14:30:38
links
Neaizmirsti ar蘋 par etrkjainajiem draugiem! Ka譟a vai sua glst蘋禳ana vismaz desmit min贖tes dien samazins stresa hormona kortizola l蘋meni tav 譟ermen蘋. #ka譟is #suns #stress
nra.lv
09.08.2021
11:00:03
links
Ja 耀imenes rsts savakcins daudz senioru, par katru vakcinto makss desmit eiro https://t.co/iEuNF3Qpx8 https://t.co/nto1GBtYwf
Pteris Vi譟elis
08.08.2021
21:07:28
links
RT @DataDrivenMD: In our view, the rise of the Delta variant changes the risk-benefit analysis for authorizing vaccines in children. The F
Jauns.lv
08.08.2021
12:16:15
links
Ned躁as izskaa izvrtusies tra耀iska uz Latvijas ce躁iem - nepilns divs diennakt蘋s satiksmes negad蘋jumos dz蘋v蘋bu zaudju禳i astoi cilvki, bet 禳oned躁 kopum avrijs gju禳i boj desmit cilvki. https://t.co/AlbeUN8rdf
Iveta Ka鱉oka
07.08.2021
18:27:51
links
Nez, k skaita kokus: pc stumbriem, saku sistmas, DNS? Piemram, vai 禳eit ir viens koks vai desmit? https://t.co/SlUOieaOAy
DELFI
06.08.2021
16:58:40
links
Kopum aizturtas desmit personas, taj skait ar蘋 organiztas grupas l蘋deri. Divm personm piemrots apcietinjums. https://t.co/boYGazv7zF
Jauns.lv
05.08.2021
12:50:15
links
14 gadus veca 譟蘋niete prliecino禳i uzvar dai躁lk禳an no desmit metru tora https://t.co/SswXfnwMi2
Jauns.lv
04.08.2021
23:36:15
links
Eiropas Savien蘋bas vstnieks Irk Mrtins Huts, atsaucoties uz vairkiem avotiem, zioja, ka nkams desmit dienas lidojumi no Irkas uz Minsku vartu tikt atcelti. https://t.co/uMzHGImeUY
DELFI
03.08.2021
23:46:02
links
Krievu kosmonauti plno tuvkajos mne禳os veikt aptuveni desmit izgjienus kosmos un pirmais plnots septembra skum. https://t.co/rwAm3FosUY
nra.lv
03.08.2021
22:25:34
links
RTU sarunu festivl "Lampa" diskuts par nkotni pc desmit gadiem https://t.co/AKcx6JRHnG https://t.co/Ix9iocHAT8
Jauns.lv
03.08.2021
15:11:03
links
R蘋gas Tehnisk universitte (RTU) sarunu festivl "Lampa" 20. august un 21. august r蘋kos diskusiju par nkotni pc desmit gadiem - nkotnes sadarb蘋bas ekonomiku, klimatam draudz蘋gu lauksaimniec蘋bu un nkotnes prtiku, inovcijm, kosmosu un Eiropas z... https://t.co/tgHY2gOFag
liepajniekiem.lv
03.08.2021
10:42:06
links
Par izmuku禳o 譟enguru ziu nav jau desmit dienas https://t.co/BV6ZdxkG9Z
DELFI
02.08.2021
13:08:51
links
Konkurences padome b贖vnieku karte躁a liet konstatjusi prkpumus desmit uzmumos https://t.co/Rs899Tye8F
Jauns.lv
02.08.2021
12:25:15
links
FOTO: Mazaj Me鱉otnes pil蘋 nosvin Ptera Vaska fonda desmit gadu jubileju https://t.co/pCUuzFUsDR
DELFI
31.07.2021
22:37:38
links
Notvert 蘋sto mirkli, veidu, lai brnu ieinterestu podimc蘋b. Desmit padomu raksti. https://t.co/G3W80hqqYU
Toms L贖sis
30.07.2021
15:48:36
links
@Atecina_ Nav god蘋gi, tam tv蘋tam dr蘋z b贖s jau desmit gadi :D
cosmix
29.07.2021
18:49:52
links
"Dnija nevlas b贖t pievilc蘋ga vieta imigrantiem, un t ir veiksm蘋gi nodro禳injusi, ka t vairs tda nav. Patvruma mekltju skaits, kas m耀ina iece躁ot valst蘋, ir samazinjies vairk nek desmit reizes sal蘋dzinjum ar to, kds tas bija pirms se禳iem gadiem."
Pteris Kri禳jnis
28.07.2021
21:12:07
links
Gribju iet pastaigt pirms desmit min贖tm pirms kino. r prkona negaiss ar varav蘋ksni
DELFI
28.07.2021
16:49:55
links
Gult saul neb贖tu ieteicams ilgk par desmit vai piecpadsmit min贖tm, br蘋dina rsts. https://t.co/IyfZt7TYGJ
Dienas Bizness
28.07.2021
07:30:26
links
veice sldz desmit gadus ilgo izmekl禳anu par iespjamo naudas atmazg禳anu https://t.co/VqA1x4eAw2 #db #dienasbizness via @dblv
Didzis Melbiksis
27.07.2021
12:41:42
links
RT @ProfFeynman: Be humble. Be teachable. The universe is bigger than your view of the universe. There's always room for a new idea. Humili
Jauns.lv
27.07.2021
11:02:04
links
譯蘋nas dai躁lcjas uzvar sinhronajs sacens蘋bs no desmit metru tora https://t.co/RgiuT5iSca
Atecina
25.07.2021
19:55:51
links
Desmit Latvijas ned躁s neapdu nevienu Cielaviu.
nra.lv
25.07.2021
13:34:33
links
Autobusa avrij Horvtij gju禳i boj desmit un cietu禳i 45 cilvki https://t.co/xXsQftGikn https://t.co/EBx9jx46H4
Jauns.lv
25.07.2021
12:01:15
links
ASV 禳vjs eners uzvar desmit metru distanc ar pneimatisko 禳auteni https://t.co/nQHa0wchuF
Jauns.lv
25.07.2021
07:55:15
links
Agate ir augusi muzikl 耀imen un skum visai remdeni izturjusies pret sporta splm, bet pirmo 禳aujamo rok pama 11 gadu vecum. Tau nu pc desmit gadu apm蘋giem treniiem un sacens蘋bu grie鱉iem via b贖s vien蘋g Latvijas 禳vja, kura prstvs m贖... https://t.co/jiM5FhQhq9
Andrejs Andrejs
25.07.2021
00:07:29
links
RT @rkotinsky: This thunderhead literally grew over my house. Fascinating to watch it arc and spar - 24mm view versus my prior 12mm - A ne
LETA sporta zias
24.07.2021
22:53:10
links
Skuji禳: Ja man trase b贖tu jvrt desmit ba躁躁u skal, dotu krt蘋gu 8,7 https://t.co/YzUyCYz5ke
El蘋na Kalnia
24.07.2021
21:40:10
links
What a view though
DELFI
24.07.2021
10:46:52
links
Tokijas olimpisko sp躁u 24. j贖lija rezultti 禳au禳an desmit metru distanc ar pneimatisko 禳auteni sievietm. https://t.co/HGG0Zm2bWS
Mareks Matisons
23.07.2021
23:58:15
links
Gorgeous view! #Tokyo2020 #TokyoOlympics [ AP: Morry Gash ] https://t.co/jpyheZ6vd0
Uldis Rozenfelds
23.07.2021
19:38:20
links
@mrserge Tur l蘋dz plantcijai k tupus l蘋dz 譯蘋nai- es tik iestd蘋ju desmit stdus, jo nebija tic蘋ba, ka sjei izaugs. Bet ja jredz pats stds, tad r蘋t no r蘋ta b贖s bilde. Tagad nav spka so躁ot atpaka躁 uz dobi.
DELFI
23.07.2021
13:48:17
links
Pirmo reizi kop禳 pagju禳 gada oktobra beigm smag stvokl蘋 eso禳o pacientu skaits ir nokrities zem desmit gad蘋jumu robe鱉as. https://t.co/kCNTMbQzXu
Jnis Ko禳e躁evs
23.07.2021
13:31:13
links
Biju palaidis garm, ka Lauris Reiniks tagad reklam aptieku... dziesmas vrdi "...skrienu, skrienu vl, man vl jpaspj..." tagad ieg贖st piln蘋gi jaunu noz蘋mi :D https://t.co/hzKkvIa6Rq
juriskazha
23.07.2021
00:12:51
links
Desmit gadu kop禳 sprdziena Oslo un slaktia jaunie禳u nometn uz salas, kuru izdar蘋ja prliecints rasists un islamt蘋c蘋go n蘋djs Breiviks @Eriks_the_Great un @tantenoIaukiem gar.
Artis Schlossberg
22.07.2021
18:44:17
links
RT @sumlenny: If even Wolfgang Ischinger who is known for his very moderate view on Russia and Kremlin, is that much upset, the current Mer
Jauns.lv
22.07.2021
16:53:16
links
Norv耀ij ceturtdien, zvanot bazn蘋cu zvaniem, tiek pieminti desmit gadi kop禳 2011.gada slaktia, kad labjais ekstrmists Anderss Brings-Breiv蘋ks uzbrukumos Oslo un 讀teijas sal nogalinja 77 cilvkus. https://t.co/ehwfv0lIsI
LA.LV
22.07.2021
10:58:53
links
Kume躁禳 un desmit govis pagalam! No dunduru izplat蘋ts b蘋stams kaites kr蘋t lopi https://t.co/aA1aJYQ1FW
DELFI
21.07.2021
22:12:52
links
2020. gad Zviedrij, kuras iedz蘋votju skaits tikai nedaudz prsniedz desmit miljonus, re耀istrti 360 ar 禳aujamieroiem saist蘋ti incidenti. https://t.co/Hatjftt00s
Artis Schlossberg
21.07.2021
19:51:45
links
RT @20committee: It's deeply upsetting to see the White House take the Berlin view (which has remained consistent from Bismarck to Merkel)
DELFI
21.07.2021
19:02:45
links
Pdjo desmit dienu laik notiku禳as vairk nek 60 krat蘋禳anas. https://t.co/hiQM6FCxyr
Jauns.lv
20.07.2021
18:52:15
links
Lidojums ilga desmit min贖tes un desmit sekundes. https://t.co/7FPEBps7ej
nra.lv
20.07.2021
17:53:33
links
Tad鱉ikistn dub躁u nosl蘋deos desmit bojgju禳ie https://t.co/dDzobav4En https://t.co/ykOEbUUsP2
Normunds Lamberts
20.07.2021
16:24:56
links
RT @siberian_times: Aerial view of one of the areas of Yakutia, Russia's coldest and largest territory, which by now has lost at least a mi
Anda Ro鱉ukalne
20.07.2021
11:38:18
links
RT @rebaltica: Vairk nek desmit t贖ksto禳i dal蘋ju禳ies ar ierakstiem, kuros redzams vakcincijas punkt sa躁imis cilvks un runts par nvi.
Artis Schlossberg
19.07.2021
05:08:39
links
RT @olex_scherba: 5/ If you want truth about Russias view of its neighbors, here it is: https://t.co/47sGdfO0KN
Jnis Patmalnieks
18.07.2021
14:21:13
links
RT @egliitis: Vidj bruto darba samaksa (oficil, ir jau vl nu ekonomika + papildu ienkumi) pdjo desmit gadu laik ir teju dubulto
Artis Schlossberg
18.07.2021
12:03:22
links
RT @LvKodoka: Desmit konservat蘋visma principi. https://t.co/duilQ82O0F
Dvis Valters
18.07.2021
10:46:09
links
Kas ir auksts un karsts vienlaikus? Jau desmit min贖tes ceptas Ikea augu bumbias, bet pieskaroties vl j贖ti sasalu禳o kodolu un apsvilini pirkstus. https://t.co/WHHzEPpl6G
Jnis L蘋me鱉s
17.07.2021
01:23:02
links
RT @pecisk: Desmit gadi kop禳 Iesalnieks izteica atbalstu Breivikam - un vi禳 joprojm ir politiskaj aprit neskatoties uz to.
#freeallpoliticalprisoners!
16.07.2021
14:42:02
links
RT @Cepuritis_E: T蘋r蘋gas sga noslgusies. Neredzamaj darb un saruns pankts desmit reizes mazks sods pa禳vald蘋bai un izl蘋gums ar Konku
Pteris Kri禳jnis
16.07.2021
11:57:46
links
Desmit gadi kop禳 Iesalnieks izteica atbalstu Breivikam - un vi禳 joprojm ir politiskaj aprit neskatoties uz to. https://t.co/JuHo1QpEDd

15.07.2021
09:47:43
links
Stabiu sga 禳odien ar蘋 pie Dombura. Jau pc desmit min贖tm! https://t.co/t7YEUGbp1x
Jauns.lv
14.07.2021
23:08:15
links
Bolsonaru nogdts slimn蘋c, jo vairk nek desmit dienas cietis no neprtrauktm鱉agm. https://t.co/CG4dUbdMj4
Veiko Spolitis
14.07.2021
20:38:11
links
RT @ulrichspeck: Not long ago, many held the view that Putin has no interest in backing Lukashenko. Unfortunately he has -- finally the Bel
181h
14.07.2021
20:20:24
links
Teenage Engineering OP-1 desmit gadus vlk joprojm saem apdeitus. odien pievienots USB audio - raksti iek禳 DAW pa taisno - bez audio interfeisa.
LA.LV
14.07.2021
18:45:38
links
Desmit dienas pirms sacens蘋bu skuma durvis vris Tokijas olimpisko sp躁u ciemats https://t.co/Gmv9j0FYJ5
Andrejs Andrejs
14.07.2021
17:54:48
links
RT @MeteoLatvia: Skats uz negaisu, kas 禳譟ietami tuvojas Jelgavai no zieme躁u puses! View to thunderstorm from Jelgava, Latvia! @kairokiits
Jnis Patmalnieks
14.07.2021
16:13:05
links
RT @AndrisAnspoks: @SlavaVK Zintnieki desmit gadus invest, firmas to att蘋sta, aizved l蘋dz mums. Notest izmantojot desmitiem t贖ksto禳u cil
LA.LV
14.07.2021
15:54:36
links
Pvests Francisks desmit dienas pc opercijas atstjis slimn蘋cu https://t.co/L2uckaQlNK
nra.lv
14.07.2021
15:25:04
links
Pvests Francisks desmit dienas pc opercijas atstjis slimn蘋cu https://t.co/9YKlOQB34n https://t.co/0ccwtnvlD1
Jauns.lv
14.07.2021
14:55:15
links
Pvests Francisks desmit dienas pc opercijas atstjis slimn蘋cu un atgriezies Vatikn https://t.co/YRy0AbTg6a
El蘋na Kalnia
14.07.2021
08:42:00
links
RT @HiNicci: I wouldn't mind waking up to a view like this every day
Andrejs Andrejs
13.07.2021
16:24:54
links
RT @es5nhc: View to the storms in P繭lva and V繭ru county https://t.co/MHy66qiwOu
Diena
13.07.2021
14:40:30
links
Desmit dienas pirms sp躁u skuma atvrts olimpiskais ciemats https://t.co/AuuyfEK85c
Jauns.lv
13.07.2021
14:29:15
links
Desmit dienas pirms sp躁u skuma atvries olimpiskais ciemats https://t.co/BCKy9XHaoi
PROVIDUS
12.07.2021
16:08:49
links
Vl l蘋dz 15.j贖lijam pa禳vald蘋bas un valsts iestdes var pieteikt savas inovcijas politikas jom 2021.gada Politikas inovcijas balvai! Piesaki savu projektu kd no desmit kategorijm. https://t.co/3LxC319xrW
Mareks Matisons
12.07.2021
14:11:58
links
RT @ltvzinas: J贖lija pirmo desmit dienu vidj gaisa temperat贖ra Latvij bija +22,6 grdi jeb 5,9 grdi virs dekdes normas, liecina @LVGMC
Jauns.lv
12.07.2021
14:05:15
links
J贖lija pirmo desmit dienu vidj gaisa temperat贖ra Latvij bija +22,6 grdi jeb 5,9 grdi virs dekdes normas, liecina Latvijas Vides, 耀eolo耀ijas un meteorolo耀ijas centra apkopotie dati. https://t.co/XFlRk8vOCM
Artis Schlossberg
12.07.2021
13:20:19
links
RT @rBalticStates: Stunning view of Riga, Latvia
DELFI
12.07.2021
09:32:47
links
Desmit 禳oferi pie譟erti, vadot automa禳蘋nu alkohola reibum, savukrt 200 autovad蘋tji prsniegu禳i at躁auto brauk禳anas trumu. https://t.co/lmRPvTeSrp
DELFI
12.07.2021
08:29:58
links
Iepriek禳 tikai akils O'N蘋ls divs NBA finlsrijas spls pc krtas bija guvis vismaz 40 punktus un izc蘋n蘋jis desmit atlku禳s bumbas. https://t.co/ua44PpUd5c
Artis Schlossberg
11.07.2021
23:08:28
links
RT @RudyHavenstein: "The fact that an opinion has been widely held is no evidence whatever that it is not utterly absurd; indeed, in view o
Pteris Kri禳jnis
11.07.2021
18:50:15
links
Pc desmit min贖tm skam. Daudzas man noz蘋m蘋gas dziesmas b贖s 綽 https://t.co/OOL2HA5M1c
DELFI
11.07.2021
11:05:19
links
Desmit ned躁as apspriestks zias vienuviet https://t.co/H4khvJ51kU
Mrti禳 L贖sis
10.07.2021
18:27:41
links
RT @MattPaceWeather: Time-lapse of a large #duststorm moving through the #Phoenix Valley tonight. View from the @ArizonaDEQ camera on #Nort
Normunds Lamberts
09.07.2021
12:07:39
links
@maximaveikals sveiki! Vakar bez desmit desmitos vakar braucu pc Aset gzt 贖dens, bet Tukuma Maxima X viss bija piln蘋gi tuk禳s! Labi, ka paspju uz XX, tur vl bija. Parasti emu vairkas 6 pakas, bet ar蘋 XX citu reizi nav ko paemt!

09.07.2021
11:25:57
links
@RigasDome @Rigassatiksme_ @AttistibaiPar @Progresivie @MStakis T tau ir klaja sp蘋dzin禳ana katras desmit sekundes vis apkaim ! ! !
DELFI
09.07.2021
07:45:54
links
No Vi躁as un Tallinas R蘋ga atpaliek aptuveni gadus desmit, norda Nekustam 蘋pa禳uma att蘋st蘋tju alianses valdes priek禳sdtjs Mrti禳 Vanags. https://t.co/x4v5xkyCAo
DELFI
07.07.2021
16:28:04
links
Izm耀ini p躁avu terapiju atgulties ziedo禳 p躁av uz lupatu segm, izslgt telefonus un desmit min贖tes sapl贖st ar dabu. https://t.co/sYIjOJ0a9Y
Lolita Cigane
07.07.2021
08:31:16
links
R蘋ta skrjiens Podgoric, Melnkaln. Pat蘋k sajust, k pilsta mostas, ko t godina, k ier蘋ko parkus. Pc iepriek禳jas sliktas pieredzes tagad vienmr nezinms pilsts skrienu ar akmeni rok
nra.lv
06.07.2021
19:10:34
links
Gatavojas ierobe鱉ot Covid-19 ruden蘋; desmit veicami uzdevumi https://t.co/uMgoTI4vBm https://t.co/V84W8B1nzL
Jauns.lv
06.07.2021
19:02:12
links
Lai savlaic蘋gi un vispus蘋gi sagatavotos saslimst蘋bas pieaugumam ruden蘋, kopum iez蘋mti desmit veicami uzdevumi. https://t.co/HQ1MSmlTdE
Pteris Kri禳jnis
05.07.2021
20:11:41
links
Hei, skat, 譟蘋nie禳i mcs pc labkajm am蘋禳u trad蘋cijm. Bet par 譟蘋nie禳u invest蘋ciju 'kolonilismu' run nu jau vairk k desmit gadus. https://t.co/jaQ40waDCQ
nra.lv
05.07.2021
10:12:04
links
Vidj pensija desmit gados gandr蘋z dubultojusies https://t.co/zfjPZ2zo3l https://t.co/0ccWzhpf3v
Inga Paparde
05.07.2021
09:24:49
links
Vidj pensija desmit gados gandr蘋z dubultojusies - https://t.co/3pZ1m4F82N via @Neatkariga
Jnis Ziedi禳
03.07.2021
21:30:15
links
@kasparsskincs @briedisunrepshe No Ber耀iem uz Centru 1h? Kad? Nu beidz Kaspar - es 禳aj virzien braucu pdjos desmit gadus. Ilgk par 50 min贖tm no da鱉iem (!) nav jbrauc, bet braucot pirmssastrguma laikos - 30 min贖tes. Autobuss brauc ilgk.
Artis Schlossberg
03.07.2021
13:16:54
links
RT @kungavsand_: @tikums @FCTCofficial PS. vl pirms gadiem desmit, kad piestrdju Br蘋vost, ar og躁u kravm nca daudz nepaman蘋tu cigare禳u
Artis Schlossberg
02.07.2021
13:40:51
links
RT @GicAriana: Im not a traitor. I defended my native land which is #Latvia. Yours is #Russia. In my view, anyone serving the foreign occ
DELFI
01.07.2021
21:14:09
links
K lielkais izaicinjums Csu Audzin禳anas iestdes skolas direktorei Svi譟ei atmi palikusi spaisa epidmija, kas sks pc aptuveni desmit gadiem. Laiki ir main蘋ju禳ies, un iestd, kur reiz uzturjs simtiem ieslodz蘋to, 禳obr蘋d ir tikai da鱉i desmiti. https://t.co/wQExwYbS9N
Jauns.lv
29.06.2021
23:59:00
links
Dienas ziu top3, 29.06 1. Ar manu brnu kaut kas nav krt蘋b! https://t.co/VU9akzKCa7 2. Infektolo耀e Dace Zavadska skaidro jaunumus par Covid-19 vakc蘋nm https://t.co/s4IYk3HQFF 3. Kamr pludos 贖dens, tiesa desmit dienas lems https://t.co/IZCWc7YklL
Jauns.lv
29.06.2021
13:46:15
links
Rundles pils ansamb躁a teritorija aizem 85 hektrus un taj ietilpst desmit hektru liels baroka stila franu drzs, kas 禳ogad nomints "Eiropas Drza balvai 2021". https://t.co/RxJ0k46331
DELFI
29.06.2021
07:58:04
links
"Uoga uoga" ir 耀imenes uzmums, kas ra鱉o dab蘋gu kosmtiku un desmit gadu laik ieguvis atzin蘋bu, starptautisku uzman蘋bu un izturjis daudzus izaicinjumus. https://t.co/kfVBNtFco3
Irna
28.06.2021
21:12:51
links
Da鱉reiz man pat蘋k izskat蘋ties uz visiem desmit... nu t, lai pajaut dokumentus ener耀ijas dzrienus prkot.
Varis Vagoti禳-Vagulis
27.06.2021
20:08:18
links
RT @sstemmers: @varisvv Es pa grants ce躁iem skrienu. Pris reizes ir gad蘋jies, ka ba躁譟u vedji piebremz, varb贖t ar蘋 kds traktors. Vieglie
nra.lv
26.06.2021
08:21:39
links
odien Latvij gaidms vskais laiks pdjs desmit diens https://t.co/127fXyxvYh https://t.co/v13E97yAa7
LA.LV
25.06.2021
14:40:49
links
Gaidms vskais laiks pdjs desmit diens. Laikapstk躁u prognoze sestdienai https://t.co/sUTopILZ8l
Jauns.lv
25.06.2021
13:29:41
links
Aizvad蘋taj diennakt蘋 Igaunij saslim禳ana ar Covid-19 atklta desmit cilvkiem https://t.co/iK0YbiH8yx
Artis Schlossberg
25.06.2021
10:04:34
links
RT @TarasKuzio: Russians on holiday in Chad viewing rock paintings reminds me of Russians visiting Salisbury to view its cathedral. Cant
Jur耀is Liepnieks
23.06.2021
15:05:01
links
RT @CorporalFrisk: The UK view of the event is out. #Crimea #HMSDefender https://t.co/80aodeSAVy
Nora
23.06.2021
14:09:20
links
@pecisk Trp蘋ts! Desmit!
Jnis L蘋me鱉s
23.06.2021
12:33:22
links
Gandr蘋z desmit gadus biju 禳o lietojis saviem iepirkumu sarakstiem, un tad pk禳i j贖su kontu deaktivjam. Diezgan skaidrs, ka galvenais iemesls ir stingrais ES privtuma reguljums ne pirmais ASV uzmums, kas Eiropas patrtjiem liedz piek躁uvi. https://t.co/PCYEvu4Ym2
Artis Schlossberg
22.06.2021
10:26:13
links
RT @f_arnis: Melnsvru un bur鱉uzisko fa禳istu svtki: desmit okupcijas gadi, kad Latvij bija aizliegta l蘋go禳ana https://t.co/IhCvOKRhwR
伄pu
22.06.2021
01:32:29
links
Pizza with a view #latvia #salacgriva @pizzarestaurantabinitio #nofilter #pizza #oven https://t.co/iaKl5kD99g https://t.co/5EB5iLFWC0
Austra Jvalde-Drzia
21.06.2021
21:57:41
links
Ir desmit vakar un r ir 29 grdi. https://t.co/816MjWUMCl
Diena
21.06.2021
07:04:19
links
Autokatastrof ASV Alabamas 禳tat gju禳i boj desmit cilvki, tostarp devii brni https://t.co/zjE7eRvC65
DELFI
20.06.2021
16:15:46
links
Internet publictajos video redzams, ka paskuma viet ierads vairk nek desmit policijas darbinieku, tostarp ar蘋 no Specilo uzdevumu bataljona. https://t.co/bK7z5RhQdr
DELFI
19.06.2021
14:37:11
links
T k prezidents 禳o iespju nav izmantojis desmit dienu laik, viam neatliek nekas cits k likumu izsludint https://t.co/KWvcOp3a8v
Jauns.lv
18.06.2021
20:55:15
links
"oreiz tas viss td躁, ka organizatori, nevloties 禳譟irot publiku, nolma iet vienkr禳ko ce躁u. Paredzu vl desmit tdus atceltus j贖lij un august," savu sa禳utumu par t jau kr蘋zes skarto kult贖ras nozari pau鱉 Ras. https://t.co/IN5nrmRrLq
LA.LV
18.06.2021
18:53:41
links
Levits atgdina, ka Saeim jau desmit gadus ir iestrdzis likums par vietjo pa禳vald蘋bu referendumiem https://t.co/4S3ipPiGW1
KM
16.06.2021
21:06:29
links
RT @amandarivkin: One view from the Baltics where paranoid feelings are deeply rooted in the historical trauma of the Soviet occupation: Bi
Ralfs V蘋lands
13.06.2021
19:58:29
links
RT @simongerman600: This map of 95,647 (pre-pandemic) flight routes shows a view of the world based on population density and economic powe
1188.lv
12.06.2021
14:02:00
links
Desmit interesanti fakti par ikonisko Merilinu Monro https://t.co/ncJRRpwvUf #slaven蘋bas #interesanti #1188play
Elina Melngaile
12.06.2021
09:02:22
links
RT @u_osis: A very rational tactic from Russia's point of view - to deny crimes, lie and elude. This is how Russia manages to dodge the Wes

© 2009-2017 civciv ;)