(min 4 burti, mekl tikai pilnus vrdus)

"Es+skrienu,+skrienu+v?:l,+man+v?:l+j??pasp?:j....+Bez+desmit+desmit?VIEW=View+GuestbookJauns.lv
06.04.2020
10:11:15
links
Desmit interesanti un noder朝gi vdera preses vingrinjumi, ko 庁imenm veikt mjs https://t.co/L0oxVDstFC
Jnis Lazdns
05.04.2020
21:27:46
links
RT @_houseandgarden: A French country house with its own lavender fields, wine cellar, and a pool with a serious view... https://t.co/M4oDn
Inga Grencberga
05.04.2020
21:21:12
links
Domjm, ieslgsim tv zias, nu tur @Nekapersoniga un @ltvpanorama ... iesldzs karaoke kanls un piln bals朝 庁imeniski nodziedjm @LaurisReiniks Skrienu, skrienu!
Jauns.lv
05.04.2020
16:31:13
links
Ned勅as laik Covid-19 skarto pa邸vald朝bu skaits palielinjies par desmit https://t.co/Ckcdwv4Una
nra.lv
05.04.2020
15:55:03
links
Ned勅as laik Covid-19 skarto pa邸vald朝bu skaits palielinjies par desmit https://t.co/UoAtaoRI2M https://t.co/O5Cq5hhojf
TV3 Zias
05.04.2020
15:55:18
links
Covid-19: ned勅as laik skarto pa邸vald朝bu skaits palielinjies par desmit https://t.co/EQXsVUnIBd
Baiba Bicna
03.04.2020
15:55:33
links
@JanisPolis @KristapsKulis Ja nopietni, man ir ilgsto邸a pieredze. Padomju laiks ar "veikalos nek nav", tad 1991.gads, tad sekojo邸 devidesmito pirm puse. Pdjo desmit gadu laik ilgsto邸i prtraukumi starp subsidtajiem darbiem. Ie邸ana uz kafejn朝cu - sevi邸跳s notikums :)
Ints
02.04.2020
10:17:55
links
Vai cik garlaic朝ga ir Saeimas sde rkrtas formt - desmit min笛tes jgaida, kamr apkopo balsojuma rezulttus :(
Pasaules Dabas Fonds
28.03.2020
12:00:32
links
RT @TVNET_zinas: Iespjams dar朝t ar朝 vairk. L笛k, desmit ieteikumi atbild朝gai laika pavad朝邸anai 邸oned勅, gaidot un atz朝mjot Zemes stundas
Ingvilda
27.03.2020
17:59:28
links
Vispr man 邸跳iet, ka eiro ir labk lieta, kas ar Latviju pdjos desmit gados ir notikusi. https://t.co/8rz97A08oK
Janis Krums
27.03.2020
16:14:13
links
RT @Giraffe360: Keep your employees, business and clients safe. With the release of our new product feature, Remote View, you can do any of

25.03.2020
10:02:09
links
@MissZuu @laacz @jancha @krizdabz @MrAaaVee street view https://t.co/wlAGAcYgUw
Apeirons
24.03.2020
13:10:26
links
RT @andrispp: Zinjt, viens inspektors bez sejas maskas un spectrpa, pat nemainot apavus/ap庁rbu, dien s転 un elpo N-desmit automa邸朝ns?
DELFI
24.03.2020
10:05:39
links
Desmit diens sktas 172 administrat朝vs lietved朝bas par rkrtjas situcijas noteikumu prkpumiem https://t.co/7pyiYurudw
Diena
23.03.2020
12:00:36
links
Kolekt朝vs atlai邸anas paziojumus NVA iesniegu邸i desmit uzmumi kopum par 1660 darbiniekiem https://t.co/UCYhbfuuif
Artis Schlossberg
23.03.2020
11:00:49
links
RT @ulrichspeck: In my view, the corona crisis is going to change the character and role of the state in western democracies. For decades,
Sarm朝te Kolte
20.03.2020
20:02:19
links
Jau 4. diena, kad esmu socili distancjusies no dla. Krto邸anai katru dienu trju 30 reizes mazk laika, du visdus gurmnu dienus, par ko neviens nevaiksts, nav fon multenes, skrienu, kad gribu, strdju, kad gribu, lasu, kad gribu. Un, 邸跳iet, abi esam tam beidzot gatavi
Jnis 超朝nasts
20.03.2020
12:58:06
links
Labs zias ir tdas, ka beidzot dien pa me転u noejam desmit kilometrus. Un roka pc tabakas maka ar朝 vairs nesniedzas.
Jur庁is 超ir邸akmens
20.03.2020
10:50:43
links
RT @BrankoMilan: Definitely worth reading. Level-headed, clear; a specialist's view. https://t.co/8BtlDoHCms via @wired
Satori.lv
20.03.2020
8:22:53
links
Dzirksto邸ais v朝ns "Mezzo" Glzes, 2 Rozes sarkanas Svece kapu Tas bija romantiskkais, ko 邸eit varja atrast. Tau meitenes acis neteica neko, un l笛pas izrunja vrdus: Piecpadsmit eiro un desmit centi. Ststs no Joeva jauns grmatas. https://t.co/aykeFikBs5
Jauns.lv
19.03.2020
12:35:22
links
Slavenaj Itlijas futbola klub "Fiorentina" desmit infictie ar Covid-19 https://t.co/7Hz4nrOKu1
Mrti邸 L笛sis
18.03.2020
23:34:28
links
RT @townbrad: No one wants to be cooped up long-term, but if it must be so, I want this guys attitide and most of all his balcony view.
Jauns.lv
18.03.2020
13:57:23
links
Eksperts br朝dina, ka Vcij ar Covid-19 inficto skaits var sasniegt desmit miljonus https://t.co/7V3dOTM8mt
Sandra Veinberga
18.03.2020
11:03:51
links
@LauraLasmane Kpc tu nevari skriet krosiu vai braukt ar velosipdu? Skrienu katru r朝tu pa me転u un neko sliktu sav r朝c朝b neredzu.
Pauls Raudseps
18.03.2020
0:23:22
links
lai neb笛tu prpratumu - 3% iedz朝votju bija inficti, pusei no infictajiem nebija simptomu. Visu inficto izol邸ana desmit dienu laik samazinja inficto 朝patsvaru l朝dz 0,3%
Lauris Reiniks
17.03.2020
23:09:09
links
RT @vardotaja: Skatos @LaurisReiniks "Es skrienu". Ak, skaist, naiv dz朝ve pirms.... nezin cik gadiem. Ironija, lip朝gais deju sol朝tis, lai
Ernests tls
17.03.2020
20:29:56
links
Point of view https://t.co/wFbiFDwbzE
Kristaps Skutelis
17.03.2020
11:23:39
links
Aha, jau skrienu https://t.co/ay8qvbRLPg
Jauns.lv
16.03.2020
23:48:12
links
Tramps mudina nepulcties vairk par desmit cilvkiem vienkopus https://t.co/TAdkHGsfNO
LA.LV
16.03.2020
23:13:39
links
Tramps mudina nepulcties vairk par desmit cilvkiem vienkopus https://t.co/J8Xnfv8FeH
Dainis Sproga
15.03.2020
9:59:44
links
@jpetersons @StirnaGun Ms stagnjam - pamain朝sies viena, divas paaudzes, iespjams sksim l朝dzinties pasaulei, kura m笛s apdzen viss joms par desmit, divdesmit gadiem. J, vrojot procesus, ir cer朝ba. Savukrt, biju邸ais pirms pakpes radinieks, Krievija, no mums atpaliek par tiem pa邸iem 10 - 15
Elina Melngaile
15.03.2020
9:19:28
links
RT @TatAtfender: Moscow does not merely view Ukraine within its sphere of influence; as far as the Kremlin is concerned, Ukraine is part of
DELFI
12.03.2020
17:06:01
links
Krievijas vieglatltikas federcija saem desmit miljonu dolru sodu https://t.co/0BGYqO2hCO
Jauns.lv
12.03.2020
16:07:22
links
Krievijas vieglatltikas federcija saem desmit miljonu dolru sodu https://t.co/RQBGwQs757
TV3 Zias
11.03.2020
10:21:21
links
Covid-19: Latvij konstatti jau desmit saslim邸anas gad朝jumi https://t.co/QvvscDs76X
LTV Panorama
11.03.2020
10:04:37
links
鏝 Latvij jaun koronav朝rusa izrais朝t slim朝ba #COVID19 atklta vl diviem cilvkiem, kuri atgriezu邸ies no slpo邸anas k笛rorta Itlij, tdjdi kopjais saslim邸anas gad朝jumu skaits sasniedzis desmit, inform @SPKCentrs. https://t.co/2iPHJf0bHv
Kaspars Foigts
10.03.2020
20:43:28
links
Prrunas ar meitu par piecinieku. - Bet t ir jau puse no desmit! - J, bet.. - Un Jelgava ir pilsta izaugsmei! - noskand pilstas saukli. Esmu izaudzinjis briesmoni...
Dienas Bizness
10.03.2020
8:24:43
links
No desmit gov朝m l朝dz etriem miljoniem eiro https://t.co/h9CCbiaLks #db #dienasbizness via @dblv
Reinis
10.03.2020
1:58:13
links
@ancetarvida @1a_lv Ar desmit baloniem.
TV3 Zias
09.03.2020
17:37:33
links
900 sekunds r朝t stst朝sim par Kurmenes skolu t tika slgta pirms gandr朝z desmit gadiem, bet pa邸vald朝ba cer saglabt ku k kult笛ras dz朝ves centru. Mostamies kop - se邸os no r朝ta. https://t.co/xKkvJsgKHX
LA.LV
08.03.2020
15:31:53
links
Policija izmekl aptuveni desmit kriminlprocesus saist朝b ar ABLV Bank darbinieku iespjamo iesaist朝邸anos naudas atmazg邸an https://t.co/zgz2u8L7hn
TV3 Zias
08.03.2020
15:05:11
links
超朝n zem sabruku邸s "COVID-19" karant朝nai izmantots viesn朝cas drupm gju邸i boj vismaz desmit cilvki https://t.co/pLlYRJlwfB
Dienas Bizness
06.03.2020
15:15:53
links
Igaunij ar koronav朝rusu Covid-19 jau desmit saslimu邸ie https://t.co/F1tdgAWkxL #db #dienasbizness https://t.co/qJawGbOiIy
LA.LV
05.03.2020
12:31:02
links
Raid朝juma Pa straumei varoi: Izrds, kamers viss, neprsp朝ljot, izskats desmit reizes labk nek dz朝v! https://t.co/mqEAEFV1Ve
Sergejs Bi転ns
03.03.2020
21:42:41
links
Pirmo reizi dzirdu 邸du terminu 束worms eye view損. https://t.co/CWuOJyC76n
LA.LV
03.03.2020
15:01:23
links
Prokuroram desmit dienu laik jpieem lmums par Misnes sauk邸anu pie kriminlatbild朝bas https://t.co/9Ez7E6OjLd
Nils U邸akovs - 亳仍 丕舒从仂于
02.03.2020
17:23:41
links
Desmit nas izraudz朝tas, tiekamies nkamned勅 Eiroparlament! 亠 亠仆亠亶 于弍舒仆, 于亠舒亠仄 仆舒 仍亠亟ム亠亶 仆亠亟亠仍亠 于 于仂仗舒仍舒仄亠仆亠! https://t.co/HoELVofr9q
Martins Spravniks
02.03.2020
14:04:41
links
@briedisunrepshe Nevajag prsp朝lt. Ar ielas krt朝bu tam nav nekds sakars. Pieemu, ka iepriek邸jais street view ir tais朝t 勅oti sen pagtn, jo ar朝 pirms Gaujas ielas rekonstrukcijas tur jau viss bija ar veikaliem. oreiz pie vainas b笛s iedz朝votju skaita pieaugums nevis ielas sakrto邸ana.
Jauns.lv
29.02.2020
23:55:08
links
Latvijas valsts me転os prn savkts lielkais atkritumu apmrs pdjos desmit gados https://t.co/JSfJRIbKGI
KM
29.02.2020
12:57:33
links
RT @ltvzinas: Latvijas vado邸ais biatlonists Andrejs Rastorgujevs Baltkrievij notieko邸aj Eiropas empiont izc朝na sudraba godalgu desmit
Diena
29.02.2020
10:55:30
links
Latvijas valsts me転os prn savkts lielkais atkritumu apmrs pdjos desmit gados https://t.co/AaHfP1IeDl
TV3 Zias
29.02.2020
10:30:12
links
Latvijas valsts me転os prn savkts lielkais atkritumu apmrs pdjos desmit gados https://t.co/G4JdpAPfLq
Dainis antars
28.02.2020
19:31:44
links
RT @Edeite: Desmit gadus 邸o to padar朝ju https://t.co/POjwQuHYaI
LETA sporta zias
28.02.2020
12:40:11
links
貼agars pirmaj E kvalifikcijas log iek勅auts starp desmit labkajiem jaunajiem basketbolistiem https://t.co/0xap7YfLxR
Edeite
28.02.2020
12:32:12
links
Desmit gadus 邸o to padar朝ju https://t.co/POjwQuHYaI
Kaspars Foigts
28.02.2020
9:31:43
links
@mrserge N, vii ir aprakst朝ju邸i View SDK r朝dera WASM kompilcijas trgeta realizcijas nianses. Engine jau nav main朝jusies, t vienkr邸i ir pief朝ota, lai var nokompilt uz WASM un lietot k WASM moduli.
Didzis Dejus
27.02.2020
12:17:27
links
@Ingvilda @vaivarei @P_Snejersons @kberzins Paldies par "darbinieku 5 minusiem". Visam piekritu. Tagad - kapec n-desmit tukstosi cilveku strada MUN? Kapec vini neiet prom no sis darba vides?
Jurista Vrds
27.02.2020
9:37:07
links
RT @likumi: 27.02.2020. publicti 13 @Brivibas36 noteikumi un desmit r朝kojumi, divi @krisjaniskarins r朝kojumi un tr朝s @CVK_zinas lmumi. St
Mareks Matisons
27.02.2020
8:36:48
links
P.S. Visu cieu @LVceli - desmit min笛邸u laik posm Tukums - P笛re - divas ce勅u uztur邸anas automa邸朝nas, kaisa pretsl朝des materilu. Operat朝vi. obr朝d jau tlk, virzien uz Zieme勅kurzemi - dro邸s ziemas ce勅邸! cc @Talis_L
Veiko Spolitis
27.02.2020
8:09:45
links
It felt like it just happened yesterday. Hopefully one day @SuomenEduskunta and @Sverigesriksdag honourable members would reconsider their view on the 21st century security challenges on the European Continent. #UnitedWeStand https://t.co/BHoUC5epoV
Jauns.lv
27.02.2020
6:18:09
links
Tas jredz ar朝 tev! L笛k, desmit visvairk iepatiku邸s bild朝tes Instagram https://t.co/lPmVQ3xBGf
Ainis Spro庁is
26.02.2020
16:02:24
links
Se邸as no desmit pasaul piesrotkajm pilstm atrodas vien valst朝 https://t.co/Feo6xgHzsw "specilisti" var邸ot Eiropie邸iem pasniegt 2-3x vesel朝gkus kebabus, ja 勅ausim 邸iem "liktea pabrniem" gult m笛su socilajos spilvenos.
Satori.lv
26.02.2020
9:11:16
links
"Inga Pizne latvie邸u dzej ir jau gandr朝z desmit gadu, un, ja pie debijas krjuma vl varja piemiegt acis uz bie転i kli邸ejiskiem un savstarpji l朝dz朝giem tliem, tad no otrs grmatas 邸跳iet normli gaid朝t ko vairk." Kuks par Piznes jauno krjumu. https://t.co/JKms5LQZuU
N.R.
25.02.2020
19:45:57
links
RT @viticci: @gruber @stroughtonsmith On iPad, this button. You may have to swipe down on the toolbar for view options. Or use 3 https://t
Jauns.lv
25.02.2020
12:38:20
links
超朝na Honkongas grmatu tirgotjam piesprie転 desmit gadus cietum https://t.co/17a2tmbxbY
KulturasDiena
24.02.2020
11:16:50
links
Aiz azara bolti brzi... Ar Bouka balvu izce勅 desmit pagju邸 gada latgalisks kult笛ras izcil朝bu https://t.co/faHIldQX71
LTV Panorama
23.02.2020
20:40:48
links
E-talonu sistma R朝gas sabiedriskaj transport izmaks aptuveni 15 reizes drgk nek bi勅e邸u sistmas Vi勅as un Tallinas sabiedriskaj transport. @Rigassatiksme_ cer, ka izmaksas par bi勅e邸u sistmu vartu samazinties desmit reizes. https://t.co/mDZ1hUWfXr https://t.co/w8Ea0gsB40
TV3 Zias
22.02.2020
14:07:17
links
Prn Latvij neleglo cigare邸u 朝patsvars sasniedzis rekordzemu l朝meni pdjos desmit gados https://t.co/zwLZ3Zdnft
Diena
22.02.2020
9:58:15
links
Prn Latvij neleglo cigare邸u 朝patsvars sasniedzis rekordzemu l朝meni pdjos desmit gados https://t.co/BoF5cp2MJ6
Irna #paliecmjs
19.02.2020
23:42:35
links
Tie fakinie storiji Instagram un Facebook ir srga kaut kda. Viss tinas automtiski, nekdu iespju saturu izlas朝t sav ritm. Nkas vienu storiji virint va勅 un ciet desmit reizes, ja patie邸m saturu gribu zint.
biedrs D転e
18.02.2020
11:39:30
links
RT @janisliksts: Misnes liet desmit balles dodu Bondaram par krekla pl邸anu pie Dnijas vstniec朝bas, ko pavad朝ja me転on朝gi d笛ru sitieni p
Satori.lv
18.02.2020
8:24:27
links
Nkamo desmit gadu laik mums b笛s jpriet no pas朝vas notikumu vro邸anas pie b笛tiskm prmaim teju katr dz朝ves jom. Edmunds Cepur朝tis par Latvijas Nacionlo ener庁tikas un klimata plnu 2021.2030. gadam. https://t.co/hSQvTgDZVR
DELFI
16.02.2020
23:00:00
links
Gulbenes pievrt veido industrilo parku desmit hektru plat朝b https://t.co/HvYtfpiJZ0
Dvis Valters
16.02.2020
22:18:22
links
Brauciens pa R朝gas centru, izbraucot 21.50, var iznkt krietni ilgks un garks nek desmit min笛邸u pagaid朝邸ana. #aizliegtaiskreisais
Diena
16.02.2020
16:45:40
links
"Jstrd pie slim朝bu novr邸anas, nevis rst邸anas tas tau ir desmit rei転u ltk! Sabiedr朝ba mains, ar朝 medic朝nai ir jmains," uzsver profesors Andress Metspalu Tartu Universittes Genoma instit笛ta Igaunijas biobankas direktors. https://t.co/M6SdZE8QLX
Didzis Dejus
16.02.2020
9:27:35
links
RT @JohannesReck: Amazon went public in 1997 and @JeffBezos told people to take a longterm view. Stockmarkets focus on quarters, most growt
Imants
15.02.2020
21:56:55
links
RT @spigana: *Katrs dzird to, ko grib dzirdt* Mazs brns prasa redzt, k skrienu ar suiem. Rdu video, saku, ka Mio tri skrien. Brns a
LTV Panorama
15.02.2020
21:29:25
links
Ar vairk nek desmit gadu laik pirmo kravas vilciena sastvu uz Latviju 邸odien atklja atjaunoto dzelzce勅a posmu no Ma転ei跳iem Lietuv uz Re庁i Latvij. o l朝niju demontja lietuvie邸i, bet prn bija spiesti to atjaunot pc Eiropas Komisijas lmuma. https://t.co/9h3yVs9pBe https://t.co/R76LRCipDW
Andrejs Andrejs
15.02.2020
19:45:29
links
RT @StormchaserUKEU: Latest view of #StormDennis to the NW of U.K. this morning! Winds starting to really pick up now across the U.K. but s
Pteris Kri邸jnis
14.02.2020
18:26:20
links
Desmit gadus nespja neko dar朝t, par sp朝ti tam, ka kontrol savas robe転as un tagad 8 mne邸os izdar朝s. LOL. Saltnieki https://t.co/ya7aL8sFpG
DELFI
14.02.2020
11:02:44
links
'Lidl' darb朝bu Latvij uzsks ar ne mazk k desmit veikalu atvr邸anu https://t.co/llk0Xob5Rj
Satori.lv
13.02.2020
9:09:38
links
Skorsze uzskata, ka supervarou filmas nav kino. Tikmr citi "Marvel" varou likteiem ir sekoju邸i l朝dzi vairk nek desmit gadu, un to tli k勅uvu邸i teju par 庁imenes locek勅iem. Marta s朝ki un smalki par "Marvel" filmm un to noz朝mi m笛sdienu kino klimat. https://t.co/mKZL3O4GgP
Satori.lv
12.02.2020
8:32:13
links
Kad man bija gadu desmit, es, sekojot tendencm, ar flomsteru uzkricelju atz朝邸anos m朝lest朝b meitenei no parallklases un dar朝ju to vias nama lift. Uzreiz pc tam mani prma kauns. Aksela sleja par atz朝邸anos m朝lest朝b. https://t.co/37wcrhUgLJ
Mikus Porietis
11.02.2020
20:46:54
links
@dzeina >>pieemot, ka nedruksi desmitiem, un arii brnu zem desmit ( :) ), gala rezultts svar朝gks par cenu (neba jau tik milz朝ga b笛s t at邸跳ir朝ba)
Miks Latvis
11.02.2020
7:42:35
links
@normis Yokoham 邸is ku庁is piestj visu laiku, man kaudze ar bildm, un parasti skrienu tie邸i blakus pa piesttni. Prieks, ka 邸obr朝d neesam tuvum :)
DELFI
09.02.2020
14:59:40
links
Kazahstn grautios upuru skaits pieaudzis l朝dz desmit cilvkiem https://t.co/uGpxFe5aVH
Baiba Bicna
09.02.2020
1:37:46
links
Izskats, ka esmu 邸eit apa勅us desmit gadus. Laikam jatz朝m. Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/R40KdTwLbt
G. Arvissons
07.02.2020
22:23:48
links
Beidzot skatos "The King". Piecas zvaigznes no desmit. Ok, to ietekm ar朝 jau iepriek邸 redzti vstures entuziastu "movie review". Patoss riebj.
Atecina
07.02.2020
8:38:37
links
Desmit stundas. Pilns komplekts.
Miks Latvis
06.02.2020
19:20:45
links
RT @caseyliss: Im overjoyed to announce the release of my second iOS app, PeekaView! Ever want to show photos to a toddler or client, b
Artis Kamals
06.02.2020
17:29:42
links
Ceturto dienu pc krtas skrienu krosiu. odien ir pirm diena, kad pc skrie邸anas j笛tos labk, nek pirms. PS. man nepat朝k skriet.
Diena
06.02.2020
16:04:10
links
鳥a邸enko: 朝 ir spc朝gk Latvijas telpu futbola izlase pdjos desmit gados https://t.co/OnF3CtIUt7
TV3 Zias
06.02.2020
8:25:16
links
Tas maks 80 000 eiro - pie Mkslas muzeja saplsti jau desmit stikla pake邸u logi https://t.co/nsvCm6Sq1q
nra.lv
06.02.2020
6:07:03
links
Uz jautjuma z朝mes desmit slimn朝cas https://t.co/j3UtwXQdS2 https://t.co/JKkp1acagx
N.R.
05.02.2020
21:09:13
links
RT @reneritchie: Its supported/integrated into the CarPlay Dashboard view now. https://t.co/CX4dNmDT1G
DELFI
04.02.2020
12:06:41
links
Foto: K 跳朝nie邸i Uha desmit diens milzu slimn朝cu uzb笛vja https://t.co/XKDbMr4zdd
Jauns.lv
03.02.2020
21:32:12
links
Baltkrievijas pilsonim par desmit eiro kukuli Latvijas robe転sargiem piemro 4300 eiro sodu https://t.co/qFhlmc71gA
TV3 Zias
02.02.2020
14:03:13
links
Iek邸pagalmu remontdarbi 邸ogad plnoti desmit R朝gas apkaims https://t.co/NwSTbvv651
Jauns.lv
01.02.2020
4:28:07
links
"Rail Baltica" blakus eso邸ajs R朝gas apkaims, desmit gados b笛s nepiecie邸ams ieguld朝t l朝dz 350 miljoniem eiro https://t.co/Y3mfDR5jP1
Jauns.lv
31.01.2020
18:08:47
links
Visas desmit komandas saem licences dal朝bai futbola virsl朝g. https://t.co/LmLKfq6RAp
Kaspars Foigts
31.01.2020
11:49:31
links
@edgarsj @KristapsKulis Nav runa par to, ka "es vartu par 1k". Runa ir par to, ka 2 gadi bija gana laika, b笛tu reli rezultti. Nevis "[..] tuvkajos tr朝s gados e-vesel朝bas att朝st朝b plnots investt desmit miljonus eiro. Tostarp paredzts ieguld朝t 5,39 miljonus eiro e-vesel朝bas sistmas uztur邸an
Sel朝na Vancne (belniece)
30.01.2020
16:17:53
links
Bet paspju laik. Raid朝juma laik atcerjos,ka vajadzja pirms tam past... skrienu pec brniem un uz McDonalds... Nu,ja apmram tdi ieraksti...baigi boooring tiem map朝邸u las朝tjiem
Sel朝na Vancne (belniece)
30.01.2020
16:17:52
links
Ieraksts 邸odien man sakanaj map朝t: pusl朝dz tikusi gala ar jaunko,vedu pie aukl朝tes,kad zvans no bd,ka jaizem otrs dli邸,kuram ir temperat笛ra...skrienu paka勅,nokomplektju visu katram gad朝jumam l朝dzemamo..vedu abus. Vl 20 min palika du邸ai,ap庁rbam,ko,protams,vl jgludina
nra.lv
30.01.2020
15:14:35
links
No galerijas Stokholm nozagtas desmit Dal朝 skulpt笛ras https://t.co/Kd8nxfumgU https://t.co/ILetaAR3UK
DELFI
30.01.2020
15:05:32
links
No galerijas Stokholm nozagtas desmit Dal朝 skulpt笛ras https://t.co/g8JnklE4S2
Jauns.lv
30.01.2020
14:51:18
links
No Stokholmas galerijas nozagtas desmit Dal朝 skulpt笛ras https://t.co/MLmEyyYkkF
Diena
30.01.2020
14:22:25
links
No Stokholmas galerijas nozagtas desmit Dal朝 skulpt笛ras https://t.co/Axd9cJnaXJ
DELFI
30.01.2020
12:20:42
links
Es neuzstju, ka pirms desmit gadiem b笛tu ierosinjis biju邸 velotreka viet veidot parku, #domburs atz朝st eso邸ais un biju邸ais tieslietu ministrs Jnis Bordns (JKP).
Miks Latvis
30.01.2020
9:56:40
links
RT @WIRED: Apparently, Netflix has an ever-evolving definition of what a view is. It once defined a view of 'Bird Box' as the completion
nra.lv
28.01.2020
9:07:03
links
Porzi庁im 14 punkti un desmit atlku邸s bumbas "Mavericks" uzvar viesos https://t.co/9KONcPeVpq https://t.co/UTc3F1FMqW
LETA sporta zias
28.01.2020
8:22:16
links
Porzi庁im 14 punkti un desmit atlku邸s bumbas "Mavericks" uzvar viesos https://t.co/25FenpoUL3
Tele2
27.01.2020
17:53:12
links
Dr朝zum pabeigsim re庁ionlo 4G mobilo bzes staciju pieslg邸anu optiskajam t朝klam, k rezultt par aptuveni desmit reizm palielinsies 4G mobil t朝kla jauda. Uzzini vairk!
Dienas Bizness
27.01.2020
13:09:12
links
Desmit drgkie dz朝vok勅u dar朝jumi R朝g https://t.co/twEiQeqa7i #db #dienasbizness https://t.co/qLBCfONDRd
Veiko Spolitis
26.01.2020
19:08:45
links
RT @notesfrompoland: While the Soviets liberated Auschwitz in full view of the cameras, they were secretly filling another former Nazi camp
LETA sporta zias
26.01.2020
18:59:16
links
Mejeris iemet visus desmit divpunktu metienus un ar "double-double" kaldina Permas komandas uzvaru https://t.co/UOwnjI0Utc
Jauns.lv
26.01.2020
18:27:19
links
Mejeris iemet visus desmit divpunktu metienus un ar "double-double" kaldina Permas komandas uzvaru. https://t.co/v7o6weOr1X
DELFI
26.01.2020
17:56:53
links
Mejeris iemet visus desmit divpunktu metienus un ar 'double-double' kaldina Permas komandas uzvaru https://t.co/zeDq0Km5bb
Diena
26.01.2020
12:52:53
links
Nkamajos desmit gados plno veicint vja un saules ener庁ijas ra転o邸anu https://t.co/r1tNH7dPDG
Jauns.lv
26.01.2020
12:54:20
links
Nkamajos desmit gados plno veicint vja un saules ener庁ijas ra転o邸anu https://t.co/1Ouveyjk3H
riks Remess
25.01.2020
12:59:49
links
RT @MapScaping: This Antarctic-centric world view helps you understand the real relative size of Antarctica vs the many Mercator projection
Sel朝na Vancne (belniece)
24.01.2020
13:42:02
links
RT @JanaSima: Nu, ja nav kompromisa, lai @Valsts_drosiba paliek bez jaunas kas. Desmit t笛ksto邸u cilvku ignort nevar.
Diena
24.01.2020
8:56:42
links
Timma g笛st desmit punktus "Himki" zaudjum Eirol朝g https://t.co/eyW8FLqpYa
Tet
23.01.2020
20:29:35
links
@dj_beatmaster J, Prvald朝t iekrtas sada勅 jb笛t redzamm vism trim j笛su mazajm iekrtm. Kad kda no tm desmit dienas neb笛s lietota, tur varsiet to izdzst, lai re庁istrtu jaunu.
Tet
23.01.2020
20:23:49
links
@dj_beatmaster Atvienot var iestat朝jamos, kad desmit dienas kda no lietotnm nav izmantota. Tpat iespjams nepiecie邸am朝bas gad朝jum abont tr朝s papildus mazs iekrtas.
Tet
23.01.2020
20:08:00
links
@dj_beatmaster Sveiki, dro邸朝bas kods pc noklusjuma ir 1234. J, ier朝ci pc tam, kad t desmit dienas nav lietota, var izdzst no citas mazs iekrtas.
Rinalds S朝lis
22.01.2020
18:30:47
links
@Knoks @ArnisPooks Vairki desmit?
Ints
22.01.2020
12:05:31
links
@naurisk_ @TomsVersetti Nu jau laikam kdos bik virs desmit, bet domu tas nemaina. Mani tas skris t, ka vairs nebraucu ar 1.trolejbusu :((
Valdis Dombrovskis
21.01.2020
14:50:45
links
We heard strong support and commitment from #EU Finance Ministers to take ownership of the #green transition. We share the view that each country has its own challenges and different starting points. We will take this into account. #EUGreenDeal #ECOFIN https://t.co/JbN1TWSt7q
LA.LV
21.01.2020
14:02:43
links
Ga邸puitis: Desmit gadi Latvijas ekonomik vai j笛tam kr朝zes ietekmi un ko varam secint https://t.co/J9nCqzoLx3
Diena
21.01.2020
11:07:33
links
R朝g aiztur v朝rieti aizdoms par vismaz desmit automa邸朝nu saboj邸anu https://t.co/pGnkxO48tI
LA.LV
21.01.2020
10:48:23
links
R朝g aiztur v朝rieti aizdoms par vismaz desmit automa邸朝nu saboj邸anu https://t.co/YAmThVE4ZB
TV3 Zias
21.01.2020
10:10:10
links
R朝g aiztur v朝rieti aizdoms par vismaz desmit automa邸朝nu saboj邸anu https://t.co/5ucmHaXMlE
Kaspars Foigts
20.01.2020
23:28:40
links
@reinistraidas @P_Snejersons Tev ir desmit (give or take) telev朝zijas, kuru gan朝邸anai ir atsevi邸跳a instit笛cija. Un tad tev ir simtiem influenseru, kuri sara転o t笛ksto邸krt vairk satura. is piegjiens vienkr邸i nestrds.
De Facto
19.01.2020
21:50:00
links
Pc biju邸o Parex bankas 朝pa邸nieku Valrija Kargina un Viktora Krasovicka izteikta piedvjuma Ekonomikas ministrija un tai piedero邸ais akt朝vu prvald朝tjs izskata iespju prtraukt ar abiem desmit gadus ilgu邸s tiesved朝bas. https://t.co/uJceYb6GyM https://t.co/qyVePnW72f
Andrejs Andrejs
19.01.2020
13:11:05
links
RT @StormchaserUKEU: Good morning, #Newfoundland, Canada! This is what the view is like after the severe #snowstorm overnight! Video by
Jauns.lv
18.01.2020
18:03:13
links
Imant no dego邸as daudzstvu dz朝vojams kas izglbti desmit cilvki un vl 20 evakuti https://t.co/nrvr3ixiri
Diena
18.01.2020
18:02:18
links
R朝g no ugunsgrka daudzstvu k izglbti desmit cilvki https://t.co/Tz9XAKMX8U
nra.lv
18.01.2020
17:58:02
links
Imant no dego邸as mjas izglbti desmit cilvki un vl 20 evakuti https://t.co/IoyytFsYsz https://t.co/EyBgIdAZVO
LA.LV
18.01.2020
17:37:15
links
Imant no dego邸as daudzstvu dz朝vojams kas izglbti desmit cilvki un vl 20 evakuti https://t.co/Q0AR4G7TLS
LA.LV
18.01.2020
4:20:15
links
Desmit telpaugi idelam mikroklimatam mjs. Kuri augi uzs笛c mitrumu, kuri mitrina gaisu? https://t.co/piuvLRjAqd
Diena
17.01.2020
11:31:18
links
Ingrema un Miela 邸ov "Pelicans" prtrauc "Jazz" desmit uzvaru sriju https://t.co/Vkymfif4Tx
Jauns.lv
17.01.2020
11:15:27
links
Ingrema 49 punkti prtrauc "Jazz" desmit uzvarto sp勅u sriju https://t.co/wChbvzFEJN
TV3 Zias
16.01.2020
12:16:17
links
osezon no gripas miru邸i jau desmit cilvki https://t.co/dBm4nuiYA5
Edijs Majors
15.01.2020
22:32:42
links
Lai ko es sadomtu pal笛kot Pinterest, desmit centimetrus zemk ir t lieta + pusplika iksa.
TV3 Zias
15.01.2020
18:31:10
links
etri globlie mediji no Latvijas patrtjiem prn desmit mne邸os piesaist朝ja 104,4 miljonus eiro https://t.co/0L7EZBPAWz
DELFI
15.01.2020
17:36:57
links
KNAB pie邸跳ir naudu desmit partijm; visvairk 'Saskaai' 0,8 miljonus eiro https://t.co/YcLaiJuasJ
liepajniekiem.lv
14.01.2020
20:20:08
links
RT @KurzemesVards: Tre邸dien, 15. janvr朝 "Kurzemes Vrd": - Paceltas autobusu un vilcienu bi勅e邸u cenas; - Desmit gadus nevar atg笛t nozagto
LA.LV
14.01.2020
11:18:11
links
R朝gas lidost konstat desmit Krievijas pilsous ar pass viltotiem spiedogiem https://t.co/5ekyKV3CHZ
TV3 Zias
14.01.2020
11:15:10
links
R朝gas lidost konstat desmit Krievijas pilsous ar pass viltotiem spiedogiem https://t.co/Niz0Xfrrhp
Diena
14.01.2020
10:41:36
links
R朝gas lidost konstat desmit Krievijas pilsous ar pass viltotiem spiedogiem https://t.co/cdkfKeMWsq
Dienas Bizness
14.01.2020
7:37:05
links
Mnesis Baltij, desmit dienas London https://t.co/BHOHbXKv8y #db #dienasbizness @StartupWiseGuys https://t.co/WY4N7dQcvq
DELFI
11.01.2020
21:00:43
links
Par desmit t笛ksto邸iem eiro prdots populrais m笛zikas klubs 'etri balti krekli' https://t.co/qOf8a6UBdm
Andrejs Andrejs
11.01.2020
18:53:20
links
RT @StormchaserUKEU: WOW!! Not something seen very often, Camels in Snow! This was the view in Wadi Rum, #Jordan yesterday afternoon 10th J
nra.lv
10.01.2020
10:03:04
links
E-vesel朝bas att朝st朝b plnots investt desmit miljonus eiro https://t.co/cDvrERkN9X https://t.co/zaoazTLsnj
Dienas Bizness
10.01.2020
9:16:26
links
E-vesel朝bas att朝st朝b plnots investt desmit miljonus eiro https://t.co/g8a87KHbj9 #db #dienasbizness @e_veseliba https://t.co/dZxWNXL2fi
Ernests tls
08.01.2020
22:01:17
links
RT @Rainmaker1973: This zoom video sequence starts with a broad view of the Milky Way. We then dive into the dusty central region to take a
G. Arvissons
08.01.2020
16:44:05
links
Mnesi pa drusciai mcos zviedru valodu. Skatos ar朝 邸os video. Un te pk邸i atkljums - taizemietis dz朝vo Zviedrij desmit gadus un joprojm run zviedriski Duolingo lvl 2/3 l朝men朝. L朝dz朝bas ar LV minorit邸u kulturlo un valodas pa邸pietiekam朝bu? https://t.co/5Hlnr9Zu9Y
Inese Voika
07.01.2020
23:45:59
links
@LaurisReiniks @AmiSkywalker Labi, ka igaui vismaz saka "es skrienu", kaut gan tur pat jautt nevajadztu... Sveiciens Jaun gad!
Diena
07.01.2020
11:49:52
links
Vismaz desmit miljonu. Dvis Bertns dodas pc mega l朝guma https://t.co/43OQBL6n3l
LA.LV
06.01.2020
12:01:24
links
Desmit neparasti sk笛邸ans putu izmanto邸anas varianti, kas tevi noteikti prsteigs https://t.co/jqvRkqfdk3
LA.LV
05.01.2020
18:24:31
links
Desmit noz朝m朝gkie sasniegumi zintn Latvij 2019. gad https://t.co/pVA20Iz5AW
Ance
05.01.2020
17:09:52
links
Kad tu sc pa krsm krtot savas desmit diegu spol朝tes, 勅oti iespjams, ka ir piencis br朝dis tomr aiziet uz kino.
Andrejs Andrejs
05.01.2020
3:10:14
links
RT @StormchaserUKEU: Extraordinary view of a fire made #Pyrocumulonimbus cloud over the Currowan Fire area near #Nowra, New South Wales, Au
LETA sporta zias
04.01.2020
0:39:33
links
Loma転am desmit punkti zaudjum ULEB Eirol朝g pret Madrides "Real" https://t.co/oRttWPQeq1
Jauns.lv
04.01.2020
0:10:18
links
Loma転am desmit punkti zaudjum ULEB Eirol朝g pret Madrides "Real" https://t.co/nlC5UtuRwI
Andrejs Andrejs
02.01.2020
18:56:11
links
RT @SilverRainbow: Spectacular polar stratospheric clouds (PSCs) seen just before sunrise from eastern Scotland. View full size if possibl
nra.lv
02.01.2020
10:39:06
links
Paseikam desmit atlku邸s bumbas "Wizards" zaudjum https://t.co/d6yQ3KOsCe https://t.co/rsFyS9u0V5
LETA sporta zias
01.01.2020
17:28:12
links
Serjogins otro gadu pc krtas 31.decembr朝 labo Latvijas rekordu desmit kilometru skrjien https://t.co/0YCeluaRUu
Maris Noviks
01.01.2020
2:28:18
links
Desmitgades desmitaj gad - desmit no desmit! https://t.co/0RCppENckS
TV3
28.12.2019
14:06:22
links
Pdjo desmit gadu laik Latvij vidj temperat笛ra pakpusies 1,4 grdus virs vsturisks normas https://t.co/Vtk6VNFZS6
Vilhelms Meisters
28.12.2019
1:56:40
links
Vai es tikko noskat朝jos visas desmit 2. sezonas You srijas pc krtas?
LA.LV
27.12.2019
18:46:29
links
Desmit ES lmumi, kas jau ietekm ikdienu https://t.co/xsNkLzX0zU
TV3 Zias
27.12.2019
7:36:26
links
"Es katru dienu sku no jauna" Skolotja pc desmit ASV pavad朝tiem gadiem, turpina savu arodu Latvij https://t.co/LeXogmw2Jp
Andrejs Andrejs
26.12.2019
23:46:27
links
RT @HaniffRaymond: Gerhana Matahari view from my house. The dual lens camera will produce a twin eclipse which is 45属 away from the actual
DELFI
25.12.2019
23:38:54
links
Desmit mne邸os no Latvijas izvests par 19,6% mazk naftas produktu https://t.co/jAqUgveXZo
TV3 Zias
25.12.2019
14:33:11
links
Ce勅u satiksmes negad朝jumos Ziemassvtku vakar cietu邸i desmit cilvki https://t.co/rmZD58m9lE
LA.LV
25.12.2019
13:48:27
links
Ziemassvtku vakar dzsti desmit ugunsgrki https://t.co/dlbWUAkblH
Diena
25.12.2019
11:40:15
links
Ziemassvtku vakar dzsti desmit ugunsgrki https://t.co/DFCzgd4YZh
TV3 Zias
25.12.2019
11:07:09
links
Meln statistika: Ziemassvtku vakar dzsti desmit ugunsgrki https://t.co/o3udgr9MSi
Ronalds Vilci邸
24.12.2019
14:09:51
links
Google "santa search" -> view in 3D
Ints
23.12.2019
18:47:23
links
Vien朝gais jautjums, kas man rodas par labdar朝bas akcijm, ir, kas notiek ar naudu, kura tiek saziedota, piemram, pdjs desmit min笛ts pirms summas izzio邸anas? Jo gan jau beigs viss atskaits pards izziot summa, kaut pdjs min笛ts visi steidz kaut ko prskait朝t.
Dienas Bizness
23.12.2019
13:54:20
links
11 Standard&Poors 500 akcijas, kuru vrt朝ba desmit gadu laik sarukusi visstraujk https://t.co/TjxoXlb1Nt #db #dienasbizness via @dblv
Aleksandrs Kir邸teins
23.12.2019
1:25:02
links
o krpnieku un zag勅u bandu vartu katru gadu atlaist vismaz desmit iemeslu d勅! https://t.co/wnjOaTdrvY
Larisa M
22.12.2019
19:01:00
links
RT @KustibaPar: Ptnieki ir nord朝ju邸i, ka sabiedr朝ba korupcijas d勅 zaud no 5% l朝dz pat 20% no veiktajiem iepirkumiem, kas desmit gadu la
Dienas Bizness
20.12.2019
12:28:38
links
Optimista ce勅vedis nkamajam gadam vai desmit https://t.co/R4A4ZcNSFV #db #dienasbizness via @dblv
Dienas Bizness
20.12.2019
12:26:52
links
Optimista ce勅vedis nkamajam gadam vai desmit https://t.co/R4A4ZcNSFV #db #dienasbizness
DELFI
19.12.2019
22:28:33
links
Desmit min笛tes ilgst neuztic朝bas Kariam izteik邸anas apsprie邸ana; iesniedzji atsauc parakstus https://t.co/keeCGxvGQ3
LA.LV
19.12.2019
12:31:37
links
FOTO: Ar Limuz朝ns Ju nakts krs nosldzies kino cikls Desmit izcili ce勅ojumi https://t.co/qDNLkAp4E8
Andrejs Andrejs
19.12.2019
1:15:17
links
RT @StormchaserUKEU: WOWZERS! AMAZING view of the #SnowSquall from the top of the One trade Centre, #NewYork in the past hour! #snowfall ht
Sanita R朝bena
18.12.2019
23:16:53
links
朝 gada pdj raid朝juma ieraksts @RadioNaba. Bija sarunti 4 viesi, 2 atteica vakar, 1 desmit min笛tes pirms ieraksta. Prieks par El朝nu no @DabasFonds, kas ierads. Mazliet ncs pamain朝t plnoto raid朝juma fokusu, bet tur jau tas kaifs ar朝 vingrinties nemit朝gi improvizt. https://t.co/SbD5n5Pzb
nra.lv
18.12.2019
9:11:33
links
EP atz朝m desmit gadus kop邸 Lisabonas l朝guma pieem邸anas https://t.co/UqVY4N4Ew7 https://t.co/2hWUVBCAVO
TV3 Zias
18.12.2019
7:37:26
links
Igaunijas filma iek勅auta starp desmit labkajiem "Oskaram" izvirz朝tajiem kinodarbiem https://t.co/qVeeI7RQ54
Dienas Bizness
18.12.2019
7:11:11
links
Makstnespj朝gaj PNB Bank arestti desmit ukraiu IT uzmumu konti https://t.co/nHqOk0cNBY #db #dienasbizness via @dblv
Jnis Lazdns
17.12.2019
19:17:53
links
RT @meteozinas: Pirms desmit gadiem Kolk tika sasniegts Latvijas decembra sniega rekords - novrojumu stacij sniega dzi勅ums bija 75 cm, b
KulturasDiena
17.12.2019
17:59:08
links
Igaunijas splfilma Paties朝ba un taisn朝ba iek勅auta starp desmit labkajiem Oskara balvai izvirz朝tajiem kinodarbiem https://t.co/zgwbDGSWZa
Jauns.lv
17.12.2019
17:28:18
links
Igauu filma iek勅auta starp desmit labkajiem "Oskara" balvai izvirz朝tajiem kinodarbiem https://t.co/DBjHi6bxnv
TV3 Zias
17.12.2019
11:33:11
links
FOTO: Ieputintas mjas un auto - aprit desmit gadi kop邸 Kolk uzstd朝ts dzi勅k sniega rekords https://t.co/4AFuJCuZal
Veiko Spolitis
16.12.2019
17:06:50
links
Remember @general_ben having his view about next decade of relations between the Transatlantic security Community
Jnis 超朝nasts
15.12.2019
16:53:18
links
Desmit darba dienu laik noz朝m trkais pc divm ned勅m, ieskaitot visas teortiski pievelkams nogales.
Jauns.lv
15.12.2019
12:27:31
links
2012.gad 転urnla "Forbes" Latvijas izdevums Vilkasti ierindoja starp Latvijas desmit veiksm朝gkajm biznesa siev... https://t.co/Uy5RsxDR97
Arnis Kakti邸
14.12.2019
18:50:12
links
Ar朝 rad朝tjs, cik liel mr Latvijas iedz朝votji j笛tas k savas dz朝ves noteicji, savu maksimumu (7.47 desmit ballu skal) sasniedza pagju邸ogad. ogad vrojams lielks atkritiens. https://t.co/kVnJSdevAY
Anda Ro転ukalne
14.12.2019
12:40:00
links
RT @Mkaprans: Pdjo desmit gadu laik ir b笛tiski pieaudzis Latvijas iedz朝votju atbalsts sabiedriskajiem medijiem https://t.co/8Fk6qQF4uN
DELFI
13.12.2019
20:02:50
links
Nevis desmit, bet vienu un 朝pa邸u. K runt ar brnu par dvanm un samr朝gumu vlms https://t.co/KmP9gaSoIb
Zigurds Zakis
13.12.2019
14:42:48
links
RT @Mkaprans: Pdjo desmit gadu laik ir b笛tiski pieaudzis Latvijas iedz朝votju atbalsts sabiedriskajiem medijiem https://t.co/8Fk6qQF4uN
Jauns.lv
13.12.2019
10:46:17
links
Ugunsgrk cietu邸i desmit cilvki, bet viens gjis boj https://t.co/Kc2tO1IUii
Veiko Spolitis
12.12.2019
18:01:41
links
RT @SlavaMalamud: ... or "AMERICAN PRESS CALLING PUTIN WORLD'S BEST LEADER." Russians get an utterly fictional view of their own country, w
KulturasDiena
11.12.2019
12:08:06
links
M笛su identitte ir daudzveid朝b. Dziedam visu. Grupa Latvian Voices svin desmit gadu jubileju https://t.co/2YATjERWLa
Andrejs Andrejs
11.12.2019
3:45:01
links
RT @StormchaserUKEU: WOW...Epic view of the snowstorm ongoing in Akureyri, #iceland currently; this was sent to us by
Andrejs Andrejs
11.12.2019
3:46:30
links
RT @StormchaserUKEU: Current view of the ongoing #blizzard in northern Iceland, this is from Stokkseyri, Iceland at the moment 10th Decembe
DELFI
10.12.2019
17:00:01
links
Vairki Lemberga konti Latvijas banks blo跳ti vairk nek desmit gadus https://t.co/If9TfYPaYo
TV3 Zias
10.12.2019
16:50:27
links
Jau vairk nek desmit gadus vairki Lemberga konti Latvijas banks ir blo跳ti https://t.co/w5A7545MeV
TV3
10.12.2019
16:50:26
links
Jau vairk nek desmit gadus vairki Lemberga konti Latvijas banks ir blo跳ti https://t.co/48rmFPC1uW
Lasma Livzeniece
10.12.2019
12:05:28
links
AER vl pirms desmit gadiem netika uzskat朝ti par nopietniem tirgus konkurentiem. Tagad tie ir ltkie un sk diktt elektroener庁ijas tirgu. https://t.co/2EoAz0VaXg via @Uzladets_lv
riks Remess
10.12.2019
11:57:14
links
Tas @airBaltic up-sell spams ir biki pa traku.. Ja b笛tu vljies izvlties sev hoteli, auto, papildus bag転u, dienu un vietu lidma邸朝n, tad b笛tu to dar朝jis pie bi勅etes pirk邸anas. Gal朝gi nav man vajadz朝gas ts desmit spamveid朝gs e-pasta vstules.
riks Remess
09.12.2019
13:51:49
links
@cyxob Var ar朝 desmit. Palielinju邸i cenu domniem, vismaz rzemju klientiem. Izdomju pagarint pietic朝gk.
Diena
08.12.2019
14:57:40
links
Pc ugunsgrka koled転 Odes apstiprinta desmit cilvku nve https://t.co/XedwGzjI2N
Jauns.lv
08.12.2019
13:20:26
links
Paseikam desmit punkti uzvart G l朝gas ma; Kurucs izsaukts uz NBA https://t.co/y72glTYww2
Jauns.lv
07.12.2019
16:24:24
links
Kurucam astoi punkti Longailendas "Nets" zaudjum; Paseikam - desmit punkti https://t.co/VCg6AHTi7P
liepajniekiem.lv
07.12.2019
11:52:02
links
Ap desmit cilvku piket prasa zobrstu pieejam朝bu brniem https://t.co/ON1I3nI4gO
DELFI
07.12.2019
11:34:13
links
Kurucam astoi punkti Longailendas 'Nets' zaudjum; Paseiks izce勅as ar desmit punktiem https://t.co/6pcFXMd2H1
Tet
06.12.2019
13:02:50
links
@EriksRemess Sveiki! Ts visticamk ir sekas m笛su izveidotajam starpvalstu optisko kabe勅u t朝klam Baltic Net, ko patlaban veido desmit mezgli, kas savieno Tallinu, Vi勅u, Stokholmu, Helsinkus, Kauu, Frankfurti, Var邸avu un Kijevu. https://t.co/QjSnwSPYPo
Ints
06.12.2019
12:51:29
links
Vl tikai desmit min笛tes l朝dz paziojumam par R朝gas domes atlai邸anu :)
Kaspars Foigts
05.12.2019
8:27:19
links
@MarisAIsknis Karo, jpieprk vl desmit 邸tropes un random jnosien visos iespjamajos veidos.
Nika
04.12.2019
18:52:31
links
Woah, par 邸o esmu vl vairk mindblown k par to, ka jau pagju邸i desmit gadu kop邸 2010
LA.LV
04.12.2019
11:06:52
links
貼igu勅u salidojums kop ar Jni Streiu un Lsmiu Dinu Zandi noslgsies kino cikls Desmit izcili ce勅ojumi https://t.co/FzhiUpRrKI
Jnis Ramns
04.12.2019
9:38:13
links
Ja praktisk pieredze trauc uzrakst朝t bakalaura darbu, tad vl esi brns. M庁ini vl, pc gadiem desmit. https://t.co/TTIARjfBEJ
Liene
04.12.2019
7:28:56
links
@ingedenize @JAMikdiena N! Es ar朝 super nelokana ar to, ka princip visu m笛転u esmu dejojusi, tur staip朝邸ans bija regulri. Tagad, kad skrienu, pc trenia 勅oti c朝t朝gi stiepjos un tas, ko jau esmu pankusi ir ievrojama at邸跳ir朝ba. Nu t, ka man agrk liks- nekad, tagad ir ok vl mazliet un b笛s.
nra.lv
02.12.2019
21:08:34
links
VAKARA ZIAS. Inetas Rudz朝tes desmit spilgti skatuves trpi https://t.co/vqFzwnjeq2 https://t.co/iMKZ5yq7Pq
LETA sporta zias
02.12.2019
20:50:29
links
Porzi庁is ar 15 punktiem pal朝dz "Mavericks" prtraukt NBA l朝deres "Lakers" desmit uzvaru sriju https://t.co/gBtPYzBamf
Jauns.lv
02.12.2019
7:16:14
links
Porzi庁is ar 15 punktiem pal朝dz "Mavericks" prtraukt NBA l朝deres "Lakers" desmit uzvaru sriju https://t.co/bKyuaQaOIF
Edgars Kvitka
30.11.2019
20:57:53
links
RT @lsmlv: Sniega dzi勅ums vietm Latvij prsniedzis desmit centimetrus. Sniegs un apledojums apgr笛tina brauk邸anu daudzviet valst朝 https://
Diena
30.11.2019
20:47:13
links
Sniega dzi勅ums vietm Latvij prsniedzis desmit centimetrus https://t.co/yBa5x5YS6Y
Dvis Valters
30.11.2019
2:04:26
links
Specili desmit min笛tes pirms BlackFriday beigm centos paspt izmantot akciju un pas笛t朝t preci ar atlaidi. Tikai tagad apjdzu, ka neesmu nemaz ievad朝jis akcijas kodu. Bc...
Jauns.lv
30.11.2019
0:13:11
links
Strlniekam desmit punkti graujo邸 uzvar pr mitu https://t.co/8yWWd7XWEj
Valsts prezidents
29.11.2019
17:25:37
links
President Levits received Prime Minister of Slovakia, Mr Peter Pellegrini and highlighted the importance of the visit from the bilateral point of view as it will help further the relations on a bilateral level and in the format of the EU, NATO and the UN: https://t.co/CCD4TC1CDz https://t.co/9XOTNz1
Reinis
28.11.2019
22:39:27
links
@ViestursKancs @NiksEvalds @NesteRuna Fstf笛ds ir t朝ri labs, bet vismaz man tuvkaj DUS viiem reli tr笛kst prakses fiksi salikt burgeru. Man person朝gi nav problmu pagaid朝t, bet nepat朝k t saj笛ta, ka ar savu pas笛t朝jumu paralizju normlu DUS darb朝bu uz min笛tm desmit. :D
LTV Panorama
28.11.2019
21:16:51
links
Samazinoties studentu daudzumam, sktas sarunas ar augstks izgl朝t朝bas iestdm par to tlku nkotni. Par Latvijas apstk勅iem nesamr朝gi lielo augstskolu skaitu runts gandr朝z desmit gadus. Tau vai ir pankti kdi rezultti? https://t.co/Y7RtfaPXf4 https://t.co/lExGdpASI7
NVO.lv
28.11.2019
8:45:23
links
Desmit gadi pasaules ziedo邸anas indeksam: ko esam iemc朝ju邸ies? Gadadienai velt朝taj vebinr tika runts par datu izmanto邸anu labvl朝gas vides veido邸anu filantropiskajai infrastrukt笛rai https://t.co/p8BSCNSgVX https://t.co/j0upqUQNO2
LA.LV
27.11.2019
17:19:51
links
Latvian Voices svins desmit gadu jubileju ar sievietm velt朝tu pirmatskaojumu https://t.co/hWEMeD6xOa
LA.LV
27.11.2019
7:41:18
links
Latvij ienks gaiss no zieme勅iem: sals var sasniegt desmit grdus https://t.co/DFw7KmcN2S
nra.lv
26.11.2019
22:55:02
links
Ned勅as nogal vairk nek desmit d朝d転eju aicina uz m笛zikas maratonu https://t.co/EWcgDGgEZK https://t.co/3iJf60yynP
Pteris Zilgalvis
26.11.2019
16:39:01
links
RT @LeuvenIO: @PZilgalvis sharing his view on #Blockchain and #Governance in Europe and highlighting EC Blockchain initiatives on the @Leuv
Jnis Iesalnieks
26.11.2019
12:48:36
links
RT @MrAndyNgo: Data shows that American left-wing white people are the only group who view their own race negatively. https://t.co/Y9uLP7pT
nra.lv
26.11.2019
10:31:34
links
Negaid朝t desmit randius https://t.co/RsAUCoFVXS https://t.co/8LVD2MiIHt
Ainis Spro庁is
26.11.2019
9:40:44
links
RT @DelfiLV Raid朝jums: Kontrabandas cigaretes Centrltirg笛 prdod vismaz desmit neleglos tirdzniec朝bas punktos https://t.co/OTyPJQxEIg Tas viss notiek ar kremlinu no SC un GKR svt朝bu!
liepajniekiem.lv
26.11.2019
7:16:02
links
Pie Dienvidu mola j笛ra atkpusies par vairk nek desmit metriem https://t.co/HeZzdepWAk
Madara Kandevica
26.11.2019
2:50:41
links
@realaGrutniecba viss atkar朝gs no summas. desmit t笛ksto邸u vrtai precei 15% jau ir vr emami. bet visdi citdi - atlaide ir maza, jo visticamk uzcenojums (teiksim, LV ra転otam ap庁rbam) ir smiekl朝gi mazs (20%)
DELFI
25.11.2019
22:24:41
links
Raid朝jums: Kontrabandas cigaretes Centrltirg笛 prdod vismaz desmit neleglos tirdzniec朝bas punktos https://t.co/fYxIv7kYYn
Jnis Lcis
25.11.2019
13:30:49
links
RT @VKontrole: Ja vari atrast vl vismaz desmit k勅笛das - piesakies! Mekljam kol庁i redaktoru (uz noteiktu laiku): https://t.co/FR8wmgdgLz
Dainis antars
25.11.2019
12:18:59
links
Skrienu pc 邸跳rm un l朝mes! https://t.co/nNUYhMUwRH
N.R.
25.11.2019
9:43:48
links
odien, pirms 18 gadiem, kas ir aptuveni puse mana m笛転a, sku strdt maz firmi, kas toreiz atrads da転os PMI kabinetos. Bijm ~desmit cilvki. No tiem, 邸obr朝d saglabjusies labi, ja puse, tau klt nku邸i tr朝s simti citu. Liels lepnums, ka augu un uzaugu tie邸i @mikrotik_com
Andrejs Andrejs
24.11.2019
0:01:07
links
RT @StormchaserUKEU: Beautiful view of the snowfall in Piedmont area, Italy yesterday morning 22nd November! Report via MetFigyelo #severe
Jauns.lv
23.11.2019
22:35:08
links
"Amazon" apstr朝d Pentagona lmumu noslgt desmit miljardus vrtu l朝gumu ar "Microsoft" https://t.co/VbIK7dO7ww
Diena
23.11.2019
16:20:48
links
''Amazon'' apstr朝d Pentagona lmumu noslgt desmit miljardus vrtu l朝gumu ar ''Microsoft'' https://t.co/mqJdWwNQAt
Dienas Bizness
23.11.2019
15:39:42
links
Amazon apstr朝d Pentagona lmumu noslgt desmit miljardus vrtu l朝gumu ar Microsoft https://t.co/LEKYiq0ffa #db #dienasbizness via @dblv
Dainis Sproga
23.11.2019
6:09:29
links
@JAMikdiena @skutelisjanis @CraigyFerg Obligtaj to view sarakst ir ar朝 Vakara Urgants, starp citu.
Goethe-Institut Riga
21.11.2019
12:44:00
links
Kinolektorija "Desmit izcili ce勅ojumi" ietvaros 26.11. | 19:00 piedavjam "Par朝ze, Teksasa" - filma, par kuru vcu re転isors Vims Venderss sama Kannu kinofestivla Zelta palmu un kas viam atnesa starptautiski atz朝sta re転isora statusu. @Kino_Splendid https://t.co/zS0y9l9aOd
Miks Latvis
21.11.2019
7:29:54
links
RT @nxthompson: I view my role as a photographermore so now than ever in covering this administrationas a duty or service to provide a h
Jauns.lv
20.11.2019
12:59:19
links
Karmelo Entonijs "Trail Blazers" debit ar desmit punktiem; D転eimsam krtjais rekords https://t.co/t7v4AF3uta
KM
20.11.2019
12:41:24
links
RT @letanozarelv: "airBaltic" desmit mne邸os prvadjis par 22% vairk pasa転ieru https://t.co/li8k6KMU8m
DELFI
20.11.2019
2:06:21
links
Ankipns par attieksmi un sples plna izpild朝邸anu liek desmit balles https://t.co/E8CjO88y9x
Veiko Spolitis
19.11.2019
9:13:59
links
RT @IlvesToomas: Russia and China are seeking to establish a set of global norms that support their view of how the Internet and informati

18.11.2019
21:01:17
links
A window with no view Pixels on web 2019 Same artist #fotoklubi邸co #fotoklubi邸 https://t.co/kWl410ddYs https://t.co/Y8UZuEGz0O
Jauns.lv
18.11.2019
11:41:15
links
"Kings" prtrauc "Celtics" desmit uzvarto sp勅u sriju https://t.co/Yt7QotiiRt
Jauns.lv
16.11.2019
17:45:09
links
Paseiks ar desmit punktiem debit NBA att朝st朝bas l朝g https://t.co/1haDWmXUxR
Diena
16.11.2019
14:56:46
links
Paseiks ar desmit punktiem debit NBA att朝st朝bas l朝g https://t.co/vQFqbrrGKK
Jauns.lv
16.11.2019
12:16:14
links
Piektdien apzagti desmit mjok勅i https://t.co/FLNAdxO4QX
J N I S
15.11.2019
13:49:42
links
Pay-Per-View 50 easy take my money
VARAM
15.11.2019
11:49:39
links
RT @VietaGimenei: Noskaidroti konkursa 帳imenei draudz朝gk pa邸vald朝ba 2019desmit finlisti! No 28.novembra l朝dz 5.decembrim konkursa vrt
Diena
15.11.2019
7:32:08
links
Desmit miljardi sadal朝ti https://t.co/GP0qwwSCt0
DELFI
15.11.2019
2:07:08
links
Ankipns par attieksmi un sples plna izpild朝邸anu liek desmit balles https://t.co/E8CjO88y9x
N.R.
14.11.2019
10:35:00
links
RT @SuperSaf: Motorola Razr 2019 -6.2" Flex View Foldable pOLED -2.7" Quick View gOLED -Zero-gap hinge -Splash-proof -16MP f1.7 Rear Cam
Veiko Spolitis
13.11.2019
6:27:58
links
a) good exercise for a rational person, b) probably does not work the same way for a messianic chekist gangster who follows "apres nous la deluge" [while the rest of the world will be in nuclear ashes Russians will go to heaven] world view ... https://t.co/tFAYLSqeGu
DELFI
12.11.2019
23:17:01
links
Ankipns par attieksmi un sples plna izpild朝邸anu liek desmit balles https://t.co/E8CjO88y9x
Diena
12.11.2019
22:57:00
links
Ankipns: Par attieksmi un sples plna izpild朝邸anu varu ielikt desmit balles https://t.co/c6ATclnrCo
DELFI
12.11.2019
10:50:08
links
Ludz truma prkpjs iemet policijas auto desmit eiro kukuli https://t.co/S17I21Cp1o
Veiko Spolitis
12.11.2019
10:26:14
links
RT @DrLeoStrauss: Strategic empathy vs sympathy: Needed mental exercise. If YOUR view of world, how would YOU seek to disrupt a surroundin
anna platpire
11.11.2019
22:35:18
links
RT @IngaSpringe: Uzrakst朝ju par LNT un ko vajadztu dar朝t. Pc b笛t朝bas, TV 邸odien ir turpat, kur pirms desmit gadiem bija av朝zes. Tikai TV
Diena
11.11.2019
12:21:08
links
Ogr at邸跳etina pirms desmit gadiem paveiktu slepkav朝bu https://t.co/4Dsps3DRKJ
Dienas Bizness
11.11.2019
10:54:07
links
Desmit mne邸os valsts atbalsts atcelts 16 OIK elektrostacijm https://t.co/a5GHNi2WNY #db #dienasbizness @EM_gov_lv https://t.co/7ocreN7OPr
Inga Springe
11.11.2019
9:01:17
links
Uzrakst朝ju par LNT un ko vajadztu dar朝t. Pc b笛t朝bas, TV 邸odien ir turpat, kur pirms desmit gadiem bija av朝zes. Tikai TV ir labk situcij, jo 邸obr朝d jau ir skaidrs, kas jdara-on demand video un maksas sienas. Toreiz visi vl cerja uz reklmm. https://t.co/PvHOlfWsec
Diena
08.11.2019
17:25:31
links
Klinsmans pc desmit gadu prtraukuma atgriez朝sies Vcijas bundesl朝g https://t.co/zql8ha6h1A
Diena
08.11.2019
8:59:03
links
"Penguins" prtrauc "Islanders" desmit uzvaru sriju https://t.co/nWRCCojjrh
Jauns.lv
08.11.2019
6:02:12
links
odien pirmizrde "Dvse勅u putenim" - l笛k, desmit interesanti fakti par 邸o ilgi gaid朝to filmu https://t.co/dG7rVeELco
Andrejs Andrejs
08.11.2019
3:43:11
links
RT @StormchaserUKEU: Another fantastic view of the #waterspout off Genoa, Italy this morning 7th November! Report meteo_limet thank you...
Andrejs Andrejs
08.11.2019
3:42:34
links
RT @StormchaserUKEU: Brilliant view of the #waterspout off Genoa, Italy this morning 7th November! Fantastic view thanks to Becare80 ig #se
LETA sporta zias
07.11.2019
10:11:11
links
Porzi庁im pirms tik邸ans ar "Knicks" desmit punkti uzvar pr "Magic" https://t.co/Dq4FFEbdVt
Jauns.lv
07.11.2019
7:40:14
links
Porzi庁im pirms tik邸ans ar "Knicks" desmit punkti uzvar pr "Magic" https://t.co/Hc8TUQMCGT
Andrejs Andrejs
06.11.2019
17:11:56
links
RT @StormchaserUKEU: Beautiful view of the snowfall in Schmirn, Tirol, #Austria yesterday afternoon 5th November! Report ferienwohnunghilbe
Jauns.lv
06.11.2019
12:31:15
links
SOK pie邸跳ir desmit miljonus ASV dolru antidopinga sistmas uzlabo邸anai https://t.co/W21fOMPsHh
Nora
05.11.2019
19:00:02
links
Kaimiu pensionru pris. Via kpj auto,vi邸 ieiet mj. Auto sk ripot atpaka勅gait, kamr kundzei viena kja vl r. Es skrienu &noturu auto. Labi, ka nebija liels auto(b笛tu buc ar citm ma邸朝nm). Dma kpj r&nolam kungu $%}贈促$ mana brna kltb笛tn.Paldies neviens nepasaka
Veiko Spolitis
05.11.2019
9:20:24
links
RT @SonerCagaptay: 1. People now often compare Turkey to Iran, Russia, or China - completely simplistic in my view. 2. What happened in Ist
Goethe-Institut Riga
04.11.2019
14:02:51
links
M笛su bibliotk pard朝jies plaukts ar grmatu dv朝iem! T ir main朝g #izstde Deutsch->Latviski ar pdjos desmit gados izdotajiem tulkojumiem. Nc un ieskaties! Izstdes grmatas izsniedzam las朝邸anai mjs. #tulkojumi #grmatas #bibliotka https://t.co/iiiooacCYU https://t.co/dJyUt2AiPb
Mareks Matisons
04.11.2019
11:27:27
links
RT @bradknowles: Tiny, privately owned satellites are changing how we view the Earth https://t.co/KgDYClDY0V
Raivis Purins
04.11.2019
0:32:42
links
Vl var desmit vrdus apg笛t https://t.co/WMtt9Ll8Ki
Jauns.lv
03.11.2019
12:05:09
links
"Ja j笛s vlaties iegdties desmit sterus malkas, jums tau nav b笛tiski, ar cik daudz z庁iem t tika sagdta," n... https://t.co/0rMgfbJTgT
DELFI
03.11.2019
2:05:21
links
Ostapenko ar desmit dubultk勅笛dm spj uzvart pirmaj spl Luksemburg https://t.co/TwceHVOGyx
Jauns.lv
02.11.2019
21:40:17
links
is oktobris bijis siltkais pdjo desmit gadu laik https://t.co/aFEssmhBEW
Jauns.lv
02.11.2019
7:51:08
links
Pc desmit Norv庁ij pavad朝tiem gadiem Priekul atgriezusies Hartmau 庁imene Guntars, Jana un divpadsmit gadus ... https://t.co/EjKxyiFiY3
LA.LV
01.11.2019
13:30:50
links
Tetovjumus maskja 5 stundas, uz kritu邸o sejm sniegs no olbaltuma. Desmit aizraujo邸i fakti par Dvse勅u puteni https://t.co/vB6iExRHZz