Pievieno CivCiv.lv jaunu twitterotāju

1) Pievienojies iTwitter.lv - Latvijas twiterotāju katalogam un skaitītājam.

2) Sūti twitterotāja twitter linku un sadaļu uz civciv.lv@artisare.lv un tu visdrīzāk tiksi pievienots. Ja esi jauns lietotājs - neesi aktīvi vīterojis vismaz pāris nedēļas - vari pieteikumu vēl nesūtīt, jo ir maza iespēja, ka tiksi pievienots.

Ja iTwitter.lv neesi pievienojies, civciv.lv nepievienošu.