Šovakar @SHOTCAFE https://t.co/iYTHI3H4Ye 0 atbildes

Artis Volfs
(20.04.2017 16:16:59)
@twitter
Šovakar @SHOTCAFE https://t.co/iYTHI3H4Ye