Lai izvēlētos 'Ražots Latvijā' ir jāpieliek zināmas pūles; maldinošie nosaukumi - https://t.co/MkxPzssL3s 0 atbildes

Ģirts Lapiņš
(11.03.2017 8:55:26)
@twitter
Lai izvēlētos 'Ražots Latvijā' ir jāpieliek zināmas pūles; maldinošie nosaukumi - https://t.co/MkxPzssL3s