ANO Bēgļu aģentūra visās valstīs uzskaita t.s. "total population of concern", kurā ietilpst bēgļi, patv.mekl., bezvalstnieki. 0 atbildes

Didzis Melbiksis
(14.09.2015 16:59:05)
@twitter
ANO Bēgļu aģentūra visās valstīs uzskaita t.s. "total population of concern", kurā ietilpst bēgļi, patv.mekl., bezvalstnieki.