Màju sajùta ir loti interesanta padarìsana. Braucu uz agràkajàm Rìgas màjàm un apceru, ka sobrìd manas màjas = Edinburga. 0 atbildes

Signe Dean
(22.04.2011 13:53:19)
@twitter
Màju sajùta ir loti interesanta padarìsana. Braucu uz agràkajàm Rìgas màjàm un apceru, ka sobrìd manas màjas = Edinburga.