Теракт в Минске: подрывника сдал звонок девушке (видео) - http://www.kriminal.lv/news/po -delu-o-terakte-v-minske-zader zhany-pyaty-chelovek 0 atbildes

Телеграф.lv
(15.04.2011 15:18:00)
@twitter
Теракт в Минске: подрывника сдал звонок девушке (видео) - http://www.kriminal.lv/news/po -delu-o-terakte-v-minske-zader zhany-pyaty-chelovek