Yey, I’m Zabbix monster ;) #zabconf2014 http://t.co/ELG1uYa30j 0 atbildes

Janis Jansons
(13.09.2014 16:09:39)
@twitter
Yey, I’m Zabbix monster ;) #zabconf2014 http://t.co/ELG1uYa30j