Помогите опознать погибшего (фото нервным не смотреть!) - http://www.kriminal.lv/news/po mogite-opoznaty-pogibshego-fot o-nervnym-ne-smotrety 0 atbildes

Телеграф.lv
(13.01.2011 17:53:34)
@twitter
Помогите опознать погибшего (фото нервным не смотреть!) - http://www.kriminal.lv/news/po mogite-opoznaty-pogibshego-fot o-nervnym-ne-smotrety