ES informācijas sniedzēju virtuālajā forumā “Eiropas izaicinājumi” uzsvēru 3 atbildes

Valdis Dombrovskis
(28.04.2020 12:38:17)
@twitter
ES informācijas sniedzēju virtuālajā forumā “Eiropas izaicinājumi” uzsvēru
Valdis Dombrovskis
(28.04.2020 12:39:46)
@twitter
Eiropas ekonomikas atveseļošanās nebūs iespējama bez ambicioza
Valdis Dombrovskis
(28.04.2020 12:40:39)
@twitter
Eiropas ekonomikas atjaunošanai ļoti nozīmīgi dalībvalstu vienlīdzīgas iespējas izmantot kohēzijas politikas instrumentus. Nepieciešams saglabāt un palielināt kohēzijas finanšu apjomu, jo Eiropas ekonomikas atjaunošana nedrīkst notikt uz nabadzīgāko valstu un reģionu rēķina.
Valdis Dombrovskis
(28.04.2020 12:42:37)
@twitter
Latvija, pateicoties tās stabilajai fiskālai pozīcijai un sabalansētai ekonomikai, šai krīzei bija daudz labāk sagatavojusies nekā iepriekšējā reizē. Valdība ir operatīvi reaģējusi, savlaicīgi ieviešot ierobežojumus COVID-19 izplatībai un ekonomikas stimulēšanas pasākumus.