Šabata laikā ir aizliegts strādāt, ceļot, nēsāt naudu, diskutēt par biznesu, lietot elektrību, aizdegt uguni un veikt vai saņemt zvanus. 3 atbildes

Dāvids Jūms
(28.03.2020 0:47:25)
@twitter
Šabata laikā ir aizliegts strādāt, ceļot, nēsāt naudu, diskutēt par biznesu, lietot elektrību, aizdegt uguni un veikt vai saņemt zvanus.
Dāvids Jūms
(28.03.2020 0:50:22)
@twitter
Lai oficiāli pievērstos ortodoksālajam jūdaismam, jums būs jāsaņem 3 cilvēku rabīniskās tiesas jeb "beit din" atļauja. Šī tiesa ir pilnvarota izlemt, vai jūs esat gatavs pārvēršanai. Viņi novērtēs jūsu zināšanas, motivāciju un nodomu.
Dāvids Jūms
(28.03.2020 0:50:44)
@twitter
Kad esat saņēmis rabīnu tiesas apstiprinājumu, pārvēršana tiks pabeigta, iegremdējot jūs rituāla vannā. Parasti tas ir īpašs baseins (saukts par mikve), bet mazāk konservatīvas sektas varētu atļaut izmantot okeānu vai baseinu.
Dāvids Jūms
(28.03.2020 0:52:28)
@twitter
Pēc ticības uzņemšanas jūs pieņemsit ebreju vārdu. Turklāt dažos ebreju dokumentos var būt nepieciešams pieminēt jūsu ģimenes saistību ar jūdaismu. Šajos gadījumos jūs varētu pieminēt savu tēvu kā Ābrahāmu un savu māti kā Sāru.