Latvijas valsts mežu vietā es vēstules parakstītājus uzaicinātu pie sevis un parādītu, ar ko atšķiras kopts mežs no savā vaļā atstāta meža kaut vai CO2 piesaistē. Faktiski mums ir izvēle: a) kopti meži, kas piesaista CO2 b) meži ar lielāku bioloģisko daudzveidību, bet ražo CO2. https://t.co/LosyX4rt 4 atbildes

Jānis Iesalnieks
(15.01.2020 16:14:51)
@twitter
Latvijas valsts mežu vietā es vēstules parakstītājus uzaicinātu pie sevis un parādītu, ar ko atšķiras kopts mežs no savā vaļā atstāta meža kaut vai CO2 piesaistē. Faktiski mums ir izvēle: a) kopti meži, kas piesaista CO2 b) meži ar lielāku bioloģisko daudzveidību, bet ražo CO2. https://t.co/LosyX4rt
Krišjānis Bušs
(15.01.2020 21:36:09)
@twitter
@JanisIesalnieks Tas ir ļoti, ļoti vienkāršots priekšstats. Pieaudzis koks, lai arī cik 'nekoptā' meža, aug ātrāk un uzņems vairāk CO2 nekā labi kopta jaunaudze.
Krišjānis Bušs
(15.01.2020 21:44:01)
@twitter
@JanisIesalnieks Kamēr jaunaudze uzsūks to pašu Co2 apjomu, kas ir pieaugušā kokā, paies krietns laiks.
Jānis Iesalnieks
(15.01.2020 22:32:22)
@twitter
@kbuss Kad apmeklēju LVM, viņi uzskatāmi parādīja dažādu tipu jaunaudzes. Koptā audzē jaunie koki vienādā laika posmā izaug daudz ātrāk, tātad piesaista vairāk CO2. Aprite ir daudz ātrāka.
Krišjānis Bušs
(15.01.2020 22:44:52)
@twitter
@JanisIesalnieks Tas tā varētu būt, bet lai iegūtu šo vidi, kur jaunais koks augs ātrāk, nepieciešams nocirst citus. Turklāt šobrīd ļoti nopietni tiek runāts par to, ka šādi daiļdārzi ir daudz nenoturīgāki pret mežu ugunsgrēkiem.