Līdz šim bija atkritumu apsaimniekotāji X,Y,Z,Q un viņi visi vienlaikus lauza līgumus ar priv.pers/jur.pers par pakalpojumu sniegšanu. Vai tiešām nevienam nevienā līgumā nebija paredzētas klienta tiesības prasīt kompensāciju par pēkšņu (?) līguma laušanu vai tml.? 0 atbildes

Dace Balode
(11.09.2019 16:31:49)
@twitter
Līdz šim bija atkritumu apsaimniekotāji X,Y,Z,Q un viņi visi vienlaikus lauza līgumus ar priv.pers/jur.pers par pakalpojumu sniegšanu. Vai tiešām nevienam nevienā līgumā nebija paredzētas klienta tiesības prasīt kompensāciju par pēkšņu (?) līguma laušanu vai tml.?